Duże zainteresowanie „300+”

Region

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego pozostały nieco ponad dwa tygodnie. Rodziców i uczniów powoli zaczyna ogarniać już gorączka przygotowań, a my przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy można uzyskać „300+”, czyli dofinansowanie na wyprawkę szkolną.

Zasady rządowego programu „Dobry start” są bardzo proste. Każdemu uczniowi należy się 300 zł jednorazowego (w skali roku) dofinansowania na zakup artykułów szkolnych. – Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu – informuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wsparcie otrzyma więc każdy uczeń. Jedynym warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku. – Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie) – informuje resort pracy.

Jak duże jest zainteresowanie programem? – W pierwszym miesiąco bardzo dużo wniosków wpłynęło przez internet. W tej chwili oprócz wniosków eletronicznych przyjmujemy wnioski papierowe. Jest tego dużo. Dokumenty opracowujemy na bieżąco i pierwsze pieniądze za chwilę zostaną wypłacone – mówi nam Teresa Kostrzewska, dyrektor pruszkowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Przypominamy, że elektroniczny nabór wniosków rozpoczał się 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można składać dokumenty tradycyjną, papierową drogą. Ze złożeniem wniosku warto się spieszyć. Te rodziny, które zrobiły to w lipcu i sierpniu, otrzymają pieniądze do końca września. Wnioski, które wpłyną później będą rozliczone w ciągu dwóch miesięcy. Nieprzekraczalny w tym roku termin na ubieganie się o dofinansowanie wyprawki to 30 listopada.

Ważne, aby dokumenty wypełnić uważnie i dokładnie. Pozwoli to zaoszczędzić czas i przyspieszy całą procedurę.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.