Dowód on-line

Region

1 lipca startuje nowy Rejestr Dowodów Osobistych. Dla gmin oznacza to m.in. możliwość monitorowania w trybie on-line procesu wydawania dowodu osobistego z poziomu urzędu.

Rozporządzenia w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych jest aktem wykonawczym do nowej ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać 1 lipca, RDO zastąpi funkcjonującą do tej pory Ogólnokrajową Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (OEWiUDO).

Jak zapewnia MSWiA, dane zgromadzone w ewidencji zostaną przekazane do nowego rejestru. Dodatkowo, do RDO trafią ze zbioru PESEL informacje dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Rejestr Dowodów Osobistych będzie prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w formie elektronicznej. Oznacza to zmiany dla gmin, które zajmują się dowodami osobistymi w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Do tej pory, samorządy prowadził własne bazy z których dane trafiły do OEWiUDO. Po zmianie przepisów, urzędy będą przechowywały jedynie dokumentację (w formie elektronicznej lub papierowej) np. formularze odbioru dowodu osobistego.

Od uruchomienia Rejestru Dowodów Osobistych przekazywanie danych przez pracowników gminy będzie odbywało się na bieżąco, w czasie rzeczywistym, z pomocą specjalnych aplikacji. Dodatkowo, każda aktualizacja rejestru będzie skutkowała wygenerowaniem potwierdzenia wprowadzenia zmian przez system.

Jak podkreśla MSWiA, dzięki wdrożeniu RDO i elektronicznemu dostępowi do rejestru pojawi się możliwość monitorowania w trybie on-line procesu wydawania dowodu osobistego z poziomu gminy. Dostępna będzie również opcja bezpośredniej rejestracji w systemie unieważnienia dowodu osobistego (w tym unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty).

Oznaczać to będzie m.in. zachowanie spójności i kompletności danych oraz utworzenie w RDO jednego punktu monitorowania całego cyklu życia dowodu osobistego, od momentu jego spersonalizowania aż do unieważnienia lub upływu terminu ważności.

W ramach przekazywania danych, RDO będzie komunikował się z rejestrem PESEL w zakresie aktualizacji i weryfikacji danych. Ponadto, rejestr będzie zasilał System Informacyjny Schengen.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.