Dom Kultury z dużym plusem

Region

- Samorządowe domy kultury wykazały duże zainteresowanie programem „Dom Kultury +”- wpłynęło dwa razy więcej wniosków, niż przewiduje regulamin - mówi Ewa Zbroja, koordynatorka programu.

Lista jednostek, które zakwalifikowały się do program zostanie upubliczniona w drugiej połowie października.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu „Dom kultury +”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury, zwłaszcza w małych miejscowościach oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności usług kulturalnych. Program ma rozpocząć proces przemian domów kultury w Polsce w nowoczesne centra kultury lokalnej. Obecnie trwa ocena formalna wniosków.

Jak podkreśla koordynatorka programu, wnioski do programu spływały z domów kultury ze wszystkich województw. – Oznacza to, że zainteresowane były jednostki z całej Polski – dodaje.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej powinno być wybranych 50 domów kultury, a wniosków wpłynęło dwa razy więcej. Do organizatorów dotarły także wnioski po terminie, które niestety nie będą mogły być rozpatrzone. Jeszcze do poniedziałku 4 października trwa formalne uzupełnianie wniosków.

Jak zaznaczyła Ewa Zbroja, podczas składania wniosków trwały bardzo intensywne konsultacje telefoniczne. – Co ważne, sporo wniosków złożyły nowopowstałe jednostki – potwierdziła.

Wśród wnioskodawców przeważają gminy miejsko-wiejskie – prawie 48 proc. chętnych domów kultury usytuowanych jest na takich terenach. Ok. 21 proc. domów kultury zgłoszonych do programu to jednostki z gmin miejskich, a blisko 32 proc. z gmin wiejskich.

– W najmniejszych gminach często nie ma domów kultury, są świetlice, a zgodnie z naszym regulaminem wnioskodawca powinien mieć status domu kultury – podkreśla Ewa Zbroja.

Jak zapewnia koordynator programu, już w końcu października rozpoczną się pierwsze szkolenia, przewidziane regułami programu. Są to bezpłatne szkolenia dla pracowników kultury. Aby skorzystać ze szkoleń uzupełniających, domy kultury będą musiały m.in. stworzyć strategię rozwoju.

W przyszłym roku domy kultury będą mogły starać się o dofinansowanie wzbogaconej oferty kulturalnej i animacyjnej. Jak zapowiada NCK, w późniejszym terminie, w zależności od dostępności środków, będzie można występować o dofinansowanie modernizacji oraz wyposażenia domów kultury.

Blisko połowa wszystkich domów i ośrodków kultury znajduje się na wsiach. Organizatorem domów kultury w większości są jednostki samorządu terytorialnego.

Koordynator programu zachęca do oglądania strony http://www.domkulturyplus.pl/, gdzie znajduje się więcej informacji. Tam można też zapisać się do newslettera.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.