Debatowali o budowie S8

Nadarzyn

Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Paszków-Przeszkoda była tematem spotkania nadarzyńskich urzędników z generalnym wykonawcą inwestycji. Omówiono najważniejsze problemy z punktu widzenia gminy.

Wśród postulatów znalazło się m.in. usprawnienie kontaktu z gminą, przekazywanie bieżących informacji na temat etapów realizowanych prac oraz o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu, a także rozpoczęcie budowy dróg serwisowych oraz obiektu WD 12 (na wysokości hotelu George). – Kierownik budowy poinformował, że obecnie nie jest możliwa realizacja obiektu WD12, ponieważ jeden z właścicieli odmówił wydania posesji. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne. Ze względu na krótki okres realizacji kontraktu konieczne jest równoczesne realizowanie prac na budowie dróg serwisowych i trasy głównej – czytamy w komunikacie urzędu gminy w Nadarzynie.

Okazuje się też, że inwestycja napotkała na opór. – Od przedstawicieli GDDKiA dowiedzieliśmy się, że decyzja Wojewody o realizacji inwestycji drogowej – tzw. ZRID nie jest jeszcze ostateczna, ponieważ wpłynęły protesty ze strony kilku zainteresowanych podmiotów. Zmusiło to wykonawcę do zmiany harmonogramu robót, m.in. zmieniony został kierunek realizacji prac. Zrezygnowano z rozpoczęcia przebudowy od strony Paszkowa i w pierwszej kolejności realizowane są odcinki międzywęzłowe od strony Przeszkody – informują władze Nadarzyna.

Zmianie uległa również technologia robót na trasie głównej, wybrano podbudowę wraz z nawierzchnią betonową, co spowoduje konieczność całkowitego wyłączenia z ruchu kolejnych odcinków międzywęzłowych. W okresie dojrzewania betonu, ruch odbywać się będzie przygotowanymi wcześniej odcinkami dróg serwisowych.

– Na pytanie dlaczego zwężono odcinek między skrzyżowaniem przy Mszczonowskiej i skrzyżowaniem przy Al. Kasztanowej mimo, że od kilku tygodni nie widać żadnych robót, Kierownik budowy poinformował, że jest to spowodowane   koniecznością przebudowy światłowodów o dużym znaczeniu – zaznaczają urzędnicy.

Pojawił się także postulat, aby udrożnić odcinek drogi serwisowej między Segro i ul. Komorowską, co ułatwi mieszkańcom dojazd do Nadarzyna. Przedstawicie wykonawcy zapewnił, że nastąpi to po zakończeniu badań archeologicznych co może jeszcze potrwać 3-4 miesiące.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.