Zmiany w placówkach oświatowych

Region

Rada powiatu pruszkowskiego przegłosowała podczas VII sesji, która odbyła się 24 maja, formalną likwidację czterech szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Budowlanego, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie oraz Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

Z wnioskiem o likwidację szkół wchodzących w skład ZS nr 1 w Pruszkowie wystąpiła dyrektor placówki Joanna Łyżwińska. W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica funkcjonowało Technikum Budowlane kształcące w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik informatyk, technik ekonomista oraz Technikum Ochrony Środowiska, dające zawód technika ochrony środowiska. Od 1września 2010 r. zostało powołane Technikum, które połączyło kształcenie we wszystkich tych zawodach w jednej szkole.

Od 1 stycznia 2011 r. kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik informatyk, technik ekonomista z Technikum Budowlanego i kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska z Technikum Ochrony Środowiska, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26 zostało przeniesione do Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26. W praktyce oznacza to, że dla uczniów nic się nie zmienia – szkoła w dalszym ciągu będzie dokonywać naboru w tych kierunkach. Na świadectwie ukończenia szkoły nie zmieni się nazwa zdobytego zawodu, natomiast zmieni się typ szkoły – np. technik ekonomista nie ukończy Technikum Budowlanego, jak do tej pory, lecz Technikum.

To działanie ma na celu uporządkowanie nazw typów szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1, a wszystkie funkcjonujące do tej pory w Zespole Szkół nr 1 typy szkół będą nadal funkcjonować.

Wchodzące w skład ZS nr 1 Liceum Ogólnokształcące jest likwidowane dlatego, że w czerwcu 2010 r. opuścili je ostatni absolwenci. Ponieważ (zgodnie z przyjętą koncepcją szkolnictwa zawodowego) ZS nr 1 jest placówką kształcenia zawodowego i technicznego, decyzja o likwidacji działającego w jego ramach liceum ogólnokształcącego jest zasadna.

Szkoła Policealna istniejąca w ramach ZS im. Fridtjofa Nansena w Piastowie została powołana w 2006 r. Jednak od momentu powstania nie dokonała ani razu naboru. Jest więc faktycznie szkołą bez uczniów. Brak zainteresowania tego typu szkołą wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych spowodował, że dyrektor ZS im. Fridtjofa Nansena Regina Radziszewska wystąpiła z wnioskiem o jej likwidację.

Podczas VII sesji rady powiatu przegłosowano także kosmetyczne poprawki w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej. Przyjęto także uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Ryszarda Malinowskiego, który od początku maja pełni funkcję wiceburmistrza Milanówka.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.