Cieszy mnie, że gmina się rozwija

Michałowice

Rozmowa z Krzysztofem Grabką, wójtem Michałowic.

Co uznaje Pan za największy sukces ostatnich dwóch lat?
– Ciężko wymienić jedną rzecz. Po pierwsze ze względu na to, że dużo udało się zrobić, a po drugie, że zacierają się już pewne ramy czasowe między kadencjami. Tych sukcesów jest wiele. Od dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, poprzez inwestycje oświatowe jak rozbudowa szkoły w Komorowie, po coraz prężniej działające świetlice.

Największe osiągnięcie gminy to…
– Magazyn samorządowy „Wspólnota” przygotowuje rozmaite rankingi, ale nie na podstawie wybujałych kryteriów, tylko w oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego. My jesteśmy w nich postrzegani jako bogata gmina, na Mazowszu plasujemy się na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne poniesione w latach 2010-2015 to zajmujemy pierwsze miejsce na Mazowszu. Z tego się cieszę bo to znaczy, że gmina rozwija się nie skokowo tylko równomiernie i na wysokim poziomie.

Trochę o inwestycjach. Gmina może się pochwalić sporym dofinansowaniem z ZIT-u.
– To jeden z ogromnych sukcesów. My już część ścieżek mamy do refundacji, na większość pozostałych jest już gotowa dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę. Otrzymaliśmy też dofinansowanie w formie refundacji na wybudowany parking w Regułach. Jeszcze zrobimy m.in. stanowiska na rowery.

Rowery w gminie są coraz popularniejsze…
– Z racji ZIT-u popularną i potrzebną sprawą są ścieżki rowerowe. Chcemy zaprojektować je tak, żeby umożliwiły poruszanie się po całej gminie. W całość ma wpisać się również rower gminny. Choć na początku byłem do niego sceptycznie nastawiony, widzę że cieszy się dużym zainteresowaniem. Fajnie, gdyby sąsiednie gminy również wprowadziły taki system.

Jak już jesteśmy przy rekreacji, co z zalewem komorowskim?
– Dążymy do przejęcia kilku działek wokół zalewu komorowskiego oraz jego uporządkowania. Chcemy się wesprzeć środkami zewnętrznymi i troszkę to potrwa. Chcemy zalew ucywilizować czyli wyczyścić, pogłębić i stworzyć dodatkową infrastrukturę. Jest strefa rekreacji przy zalewie, ale trzeba uporządkować jeszcze zbiornik. Myślimy już o tego typu inwestycjach, ale trudno mi powiedzieć czy zrealizujemy je za rok czy dwa.

Wspólny bilet na ZTM. Czy się go doczekamy w Michałowicach? Pomijając oczywiście pomysł powiększenia Warszawy
– Jest szansa. Warunek jest taki, żeby ZTM miał spersonalizowany bilet. Ale nie dla posiadaczy, jak teraz, tylko dla nas gmin. Bo dziś nikt nie jest w stanie pokazać ilu mieszkańców Gminy Michałowice z niego korzysta. Nie chodzi o to, żeby wrzucać pieniądze do wspólnego worka, ale żeby płacić za swoich mieszkańców. To ma podwójne działanie. Po pierwsze płacimy konkretnie za mieszkańca, po drugie pozbędziemy się tej „szarej strefy” niezameldowanych. Ten przystanek w Opaczy to sygnał dla Warszawy, że nie mówimy „nie”, tylko chcemy współpracować.

A co z pomysłem „wielka Warszawa”?
– Samorząd Gminy Michałowice: wójt i rada gminy wyrażają duże zaniepokojenie projektem ustawy metropolitalnej i sprzeciw wobec sposobu wprowadzania zmian. Opowiadają się tym samym kategorycznie za wycofaniem projektu spod obrad Sejmu i wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzonego w obecnym kształcie. Rozwiązania niosące tak ważne dla mieszkańców zmiany, dokonywane z pominięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, budzą nasz sprzeciw.

Temat, który wśród mieszkańców budzi wiele emocji to budowa centrum handlowego w Regułach. A dokładniej plany budowy…
– Ten temat jest obecnie w zawieszeniu. Jako gmina przygotowujemy się do wprowadzenia poprawek do MPZP zleconych przez wojewodę.

Reforma oświaty, jak odbije się ona na gminie?
– Nie zajdą tu bardzo istotne zmiany. Nie ulegną zmianie obwody szkół, nie są przewidywane zmiany w sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na skutek wprowadzenia reformy Zespół Szkół w Michałowicach stanie się szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, wygaszonymi w 2019 r., gimnazja w Komorowie i Nowej Wsi będą działać do wygaśnięcia w 2019 r.

A co z inwestycją Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli budową jej siedziby?
– Ogłosili konkurs na koncepcję tego przedsięwzięcia. Ja się cieszę z tej inwestycji, bo teren na którym ma powstać jest przewidziany pod usługi. A dzięki tej inwestycji nawet jeśli będzie więcej samochodów to osobowych, a nie np. ciężarówek firm logistycznych. Dodatkowo to prestiż dla gminy. Będzie się to wiązało z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców, ale zdecydowanie mniejszymi, niż gdyby teren był przeznaczony pod logistykę, a mogłoby tak być.

Czas na odpoczynek w tym roku będzie?
– Planuję jakieś zagraniczne wakacje z żoną. Niestety w Polsce nie ma urlopu, bo wszyscy męczą telefonami (śmiech).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.