Cięcie po inwestycjach

Region

Władze miasta mają problem: Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę rady miejskiej o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011–2019. Oznacza to, że inwestycje w Piastowie zostaną poważnie ograniczone.

Powodem zakwestionowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jej niezgodność z przepisami ustawy o finansach publicznych, a dokładnie – z art. 243 tej ustawy, według którego nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi w stosunku do planowanych dochodów budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z dochodów obliczonych dla ostatnich trzech lat i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące. W Piastowie niezgodność z tą ustawą wynika nie tylko z powodu już zaciągniętych kredytów, ale także z planowanego zwiększenia ich w 2011 r. o ponad 11 mln zł.

– Nie ukrywam, że spłaty kredytów, które czekają na ten rok i na lata przyszłe, to płacenie za inwestycje, które wykonywała poprzednia ekipa – mówi Marek Kubicki, burmistrz Piastowa. – Ówczesna władza wykonała pewne prace za kredyty, które my musimy spłacać, ale trzeba również przyznać, że niektóre pożyczki zaciągnięte w 2010 r. nie były planowane. Ta sytuacja wynikła z tego, że gmina nie uzyskała dotacji z Unii Europejskiej na wykonanie niektórych inwestycji drogowych, więc w momencie, gdy jakieś prace zostały rozpoczęte, trzeba było je zakończyć i na ten cel wziąć kredyt – dodaje.

Efektem zakwestionowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez RIO jest konieczność weryfikacji budżetu na 2011 r., a tym samym ograniczenia inwestycji. Na pierwszy ogień pójdą cięcia na inwestycje wymagające zaciągnięcia kredytów. Nie zostanie więc wykonana modernizacja Willi Millera oraz niektóre inwestycje związane z remontami dróg.

– Będziemy jeszcze raz bardzo wnikliwie analizować budżet na 2011 r. i zrobimy wszystko, żeby w jak najmniejszym stopniu pozbawić gminę tych inwestycji, które są najbardziej potrzebne. Omówimy te kwestie z komisjami Budżetową i Gospodarki rady miejskiej, bo nie chcemy tego robić wyłącznie ze strony urzędu miasta – mówi Kubicki. Burmistrz Piastowa zapewnił jednocześnie, że bieżące prace związane z modernizacją dróg i wodociągów zostaną ukończone.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.