Chcą remontu czy nie?

Piastów

W kwietniu do Urzędu Miejskiego w Piastowie wpłynęła petycja od mieszkańców ul. Barcewicza, z prośbą o remont drogi. Co ciekawe piastowski magistrat chciał wykonać remont, ale zablokowali go... mieszkańcy.

Piastów w ostatnich miesiącach, żył gorącym tematem budowy tzw. „obwodnicy”. Drogę tą miał tworzyć ciąg ulic Barcewicza, Ogińskiego i Żółkiewskiego. Mieszkańcy wspomnianych ulic nie chcieli się jednak zgodzić na tę inwestycję. Ich zdaniem jej realizacja sprowadziłaby wzmożony ruch samochodów w rejon ich domów. – Rzeczywisty charakter inwestycji należy rozpatrywać w kontekście planowanej przez Pruszków budowy wiaduktu nad torami kolejowymi na Papierni i budowie ulicy Skrajnej. Mamy pewność, że jest to budowa przeprawy drogowej dla pojazdów między Alejami Jerozolimskimi a Połczyńską, której celem jest przekierowanie ruchu tranzytowego w kierunku Żyrardowa, aby ominąć rondo na Żbikowie i wiadukt w Pruszkowie, który stanowi „wąskie gardło” – mówił nam w kwietniu jeden z mieszkańców.

Piastowscy radni pod koniec maja zdecydowali o zerwaniu porozumienia z powiatem pruszkowskim i miastem Pruszków, które dotyczyło współpracy w zakresie budowy spójnego ciągu  śladem wymienionych ulic.

Tymczasem pojawił się pewien rozstrój. Bowiem 23 czerwca do kancelarii piastowskiego magistratu wpłynęło pismo datowane na 25 kwietnia z prośbą o… remont ul. Barcewicza oraz łącznika między ul. Marii Skłodowskiej-Curie a ul. Moniuszki w Piastowie. – Ulica Barcewicza jest na chwilę obecną niebezpieczna i uciążliwa w użytkowaniu dla wszystkich jej mieszkańców, w okresie deszczowy zaś jest wręcz nieprzejezdna. Brakuje w odpowiedniej nawierzchni, niezbędnego oświetlenia, chodników oraz przejść dla pieszych. Jednocześnie, w związku z brakiem odprowadzania wód deszczowych , mieszkańcy borykają się z wodą wdzierającą się na ich posesje i niszczącą budynki – czytamy w piśmie.

Okazuje się, że piastowski magistrat nie zawiesił planów przebudowy ulic Żółkiewskiego, Ogińskiego i Barcewicza. – Obecnie trwają prace projektowe i starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji pozwalającej na budowę miasto będzie zobowiązane do wykupu gruntów niezbędnych do rozpoczęcia robót drogowych. Następnym etapem będzie wybór w przetargu wykonawcy robót budowlanych, który podejmie się realizacji pełnego zakresu robót. Przyjmując zgłoszoną petycję informujemy o wdrożeniu procedur, które umożliwią wykonanie oczekiwanych przez Państwa robót w ciągu ulic, w tym w ulicy Barcewicza. – czytamy w odpowiedzi na petycje mieszkańców, którą podpisał Konrad Rytel, zastępca burmistrza Piastowa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.