Burmistrz zachęca do składania wniosków

Podkowa Leśna

Mieszkańcy Podkowy Leśnej do 15 lipca mogą składać wnioski do budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł. Burmistrz miasta zachęca do przygotowywania projektów.

Budżet obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom zgłębić mechanizmy funkcjonowania samorządu. Warto podkreślić, że jego opracowywanie to także szansa na poznanie potrzeb lokalnej społeczności. Jakie warunki trzeba spełnić, aby złożyć projekt? – Mieszkańcy, którzy ukończyli 13 lat mogą zgłaszać wnioski – pomysły do realizacji o wartości nie wyższej niż przewidziana kwota 100 tys. zł. Zadania mogą być różnorodne, ważne aby dotyczyły zadań własnych gminy, np. remontu chodników, inwestycji typu place zabaw, parki linowe, poprzez pielęgnację zieleni, małą architekturę, edukację, kulturę i sport oraz były możliwe do zrealizowania w ciągu roku. Wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu, do pobrania ze strony miasta, i mieć złożone podpisy poparcia pod zadaniem przez 30 podkowian. Propozycja zadań inwestycyjnych musi znajdować się na terenach należących do miasta Podkowa Leśna – informuje Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. 

Każdy dostrzega rzeczy, które jego zdaniem wymagają interwencji i zmian. Dlatego we wniosku należy przedstawić szczegółowe informacje na temat zasadności wykonania projektu oraz korzyści, które przyniesie mieszkańcom. – We wniosku należy podać skrócony opis zadania zawarty w maksymalnie pięćdziesięciu słowach, zawrzeć informację o dostępności zadania po realizacji dla mieszkańców – ogólnodostępność jest warunkiem oraz określić łączne szacunkowe koszty brutto zadania. Jeśli trzeba, należy podać, jakie są jego części składowe oraz ile będzie kosztowała ich szacunkowa realizacja – podaje włodarz Podkowy.

Złożenie wniosku to dopiero początek drogi. Projektodawca życzyłby sobie, aby jego pomysł został wcielony w życie.  – Po złożeniu i weryfikacji wniosku zostanie już tylko jego promocja i przekonanie mieszkańców, że warto na niego zagłosować. Urząd Miasta będzie organizował spotkania, informował o złożonych projektach oraz wspierał promocję i reklamę wszystkich złożonych wniosków. Zachęcam do aktywności – to szansa na zrealizowanie Państwa pomysłów –  tłumaczy Tusiński.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.