Budżet Pruszkowa na 2019 r. czeka na uchwalenie

Pruszków

Wiemy już jak będzie wyglądał budżet Pruszkowa na przyszły rok. Radni mają go uchwalić jeszcze w grudniu.

Na początek małe porównanie. W budżecie na rok 2018 planowane dochody wyniosły 274 mln zł, wydatki 339 mln zł, a deficyt oszacowano na 65 mln zł. Na inwestycje w bieżącym roku miasto wydało przeszło 100 mln zł. Jak zatem prezentuje się projekt budżetu na 2019 r.? Nieco gorzej. Dochody oszacowano na 288 mln zł, wydatki na 355 mln zł. Deficyt wyniesie ponad 67 mln zł i zostanie pokryty pożyczkami. W przyszłym roku na inwestycje zarezerwowano 87 mln zł, czyli o 13 mln zł mniej niż w roku bieżącym.

Drogi

Jakich inwestycji powinni spodziewać się mieszkańcy? 2,5 mln zł pochłonie budowa ul. Błońskiej. 1,77 mln przeznaczono na przebudowę nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. 1,2 mln zł to kwota jaką miasto chce przeznaczyć na budowę drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską w dzielnicy Malichy. Przebudowa ul. Konwaliowej i Pańskiej pochłonie 2 mln zł (po 1 mln zł na każdą z dróg). W planach jest również budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej (prawie 855 tys. zł). 600 tys. zł miasto przeznaczy na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej na odcinku Warszawska – Długa. Na liście drogowych inwestycji znalazły się m.in. budowa ul. Targowej, przebudowa ul. Stalowej i Mokrej czy przebudowa ul. Szpitalnej.

Na remont kładki w ciągu ulicy Majowej zarezerwowano 310 tys. zł. Natomiast na budowę nowej przeprawy przez tory PKP w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Warszawskiej „zabezpieczono” 180 tys. zł.

W przyszłym roku kontynuowane będą również prace związane z budową sieci dróg rowerowych.

Przedszkola i szkoły

Tutaj nie należy spodziewać się nowości. W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa obiektów oświatowo-sportowych w dzielnicy Gąsin. Wydatki w 2019 r. na ten cel wyniosą ponad 24 mln zł. Zaplanowano również termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Hubala oraz Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju. Przebudowane zostaną również budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 (ul. 3 Maja) oraz Przedszkola Miejskiego nr 9 (ul. Moniuszki).

Kanalizacja i wodociągi

Na zadania związane z budową nowych wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej zarezerwowano 9 mln zł. Na liście inwestycji znalazły się m.in. przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Modernizacja urządzeń wodnych rzeki Utraty wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Zieleń i środowisko

Na remonty i budowę parków, placów zabaw i obiektów małej architektury miasto wyda ponad 2 mln zł. Na terenie Gąsina powstanie miejsce do rekreacji – mini skatepark. Warto zaznaczyć, że Pruszków doczeka się tężni i stacji monitorującej jakość powietrza.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.