Budują drogi rowerowe, wycinają drzewa

Grodzisk Maz.

Grodziski magistrat tłumaczy się z wycinki kilkudziesięciu drzew, które kolidują z budowanymi drogami rowerowymi i wyjaśnia, że w ramach rekompensaty realizowane są nowe nasadzenia.

Trwa budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Traugutta, Narutowicza, Świeżej i Poniatowskiego. Zadaniem tych szlaków będzie skomunikowanie północnej strony miasta z dworcem PKP. – Zbudowana zostanie również ścieżka wzdłuż ul. Żyrardowskiej, która połączy Pl. Wolności ze ścieżką biegnącą przy ul. Chełmońskiego oraz ścieżka przy ul. Bałtyckiej. W ramach inwestycji gruntowny remont, obejmujący poszerzenie i wymianę nawierzchni, przejdzie ścieżka wzdłuż ul. Królewskiej. Nowo powstające ścieżki wraz z już istniejącymi (m.in.: przy ul. Nadarzyńskiej, Chełmońskiego, Radziejowickiej, Teligi) zapewnią bezpieczeństwo dzieciom, osobom starszym i pozostałam użytkownikom dróg – opisuje urząd na swojej stronie.

Ale budowanie ścieżek rowerowych często wiąże się z wycinką drzew, zwłaszcza gdy pasy drogowe są wąskie. Grodziski magistrat zapewnia, że projekty ścieżek przygotowano w ten sposób, by zachować cenny drzewostan, a wycinać głównie chore drzewa lub takie, których korzenie wrastają w sieć podziemnej infrastruktury. W ramach możliwości zdrowe drzewa są przesadzane w inne miejsca. Za przykład może posłużyć przesadzenie klonów czerwonolistnych z ul. 3 Maja w rejony ul. Teligi, Nadarzyńskiej i nowo powstałego łącznika między Daleką a Chełmońskiego.

Każdy doskonale wie, że drzewa nie tylko służą za ozdoby, ale również oczyszczają powietrze. Gmina realizuje aktualnie projekty przewidujące rozwój terenów zielonych w mieście. Pozyskano 10 mln zł unijnego dofinansowania, fundusze te zostaną wykorzystane na nowe nasadzenia. W tym roku planuje się posadzenie drzew i krzewów wzdłuż 23 ulic i na 11 skwerach. Na terenie 5 hektarów powstanie sześć nowych parków. W sumei ma zostać nasadzonych 650 drzew i 60 tys. krzewów.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.