Bezpłatne szkolenia barmańskie, carving, savior vivre

Region

Mieszkańcy powiatu grodziskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach barmańskie, carving i savior vivre. Projekt „BARdziej kompetentni” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z wykształceniem maks. średnim, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło oraz zamieszkałe na terenie powiatu grodziskiego.

W ramach projektu oferowane są:
• bezpłatny 30 godzinny kurs barmański
• bezpłatny 80 godzinny kurs barmański zaawansowany
• bezpłatny kurs carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach)
• bezpłatny kurs savoir vivre'u i kelnerowania
• materiały szkoleniowe
• obiady i napoje podczas każdego dnia szkoleniowego

Biuro Projektu: Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych tel.: 500 070 993, faks: 044 739 30 10, e-mail: sekretariat@kwalifikacje.net

Zapisy on-line www.kwalifikacje.net

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.