Apelują o wycofanie projektu „Warszawy 33+”

Region

Samorządowcy ponownie zabrali głos w sprawie „Warszawy 33+”. Tym razem skierowali apel do premier Beaty Szydło, marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego oraz posła Jacka Sasina o wycofanie projektu spod dalszych obrad.

Spotkanie z wojewodą i posłem projektodawcą ani kolejne tłumaczenia przedstawicieli władzy nie rozwiały wątpliwości poszczególnych gmin. Samorządy podkreślają, że podstawowym grzechem jest brak jakichkolwiek konsultacji w tej sprawie. Kolejne gminy zajmują stanowisko przeciw projektowi „Warszawa 33+”.

Samorządowcy ponownie zwrócili się do rządzących. Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, burmistrzowie Grodziska, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele innych samorządów podpisali apel dotyczący kategorycznego żądania wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. – My, niżej podpisani sygnatariusze poniższej deklaracji, w nawiązaniu do apelu samorządowców metropolii warszawskiej z dnia 4 lutego 2017 r. oraz krytycznych stanowisk wyrażonych przez rady gmin i powiatów metropolii warszawskiej, podtrzymujemy kategoryczne żądanie wycofania spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259). Nowy projekt ustawy powinien być przygotowany przez Radę Ministrów, w ścisłej współpracy z samorządami, które na co dzień są najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw.  Prace nad nowym projektem muszą się toczyć w oparciu o szerokie i uczciwe konsultacje, a nie narzucone odgórnie rozwiązania. W proces dialogu należy włączyć środowiska lokalne oraz ekspertów. Warunkiem koniecznym jest rzetelna i kompleksowa analiza konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych, finansowych, organizacyjno-zarządczych i innych, które będą miały wpływ na codzienne życie mieszkańców – brzmi treść apelu, który trafił m.in. do premier Beaty Szydło.

Samorządowcy podkreślają, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca. – Nowy projekt powinien także uwzględniać dotychczasowy dorobek współpracy w ramach metropolii warszawskiej. Pragniemy podkreślić, że od 10 lat funkcjonuje metropolitalny system transportowy oparty o jednolity system taryfowy, którego podstawą funkcjonowania są porozumienia pomiędzy m.st. Warszawą i zainteresowanymi samorządami. Ponadto w 2014 roku władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji – napisano w apelu. 

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.