Zostań policjantem!

Region

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Zalety pracy w Policji:

 

– możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

– gwarancję stałych warunków pracy;

– ciekawą pracę;

– możliwość rozwoju zawodowego;

– różnorodny system szkoleń;

– precyzyjny system wynagrodzenia;

– rozbudowany system socjalny.

 

Kto może zostać policjantem:

 

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający z pełni praw publicznych;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 

– wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

– wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;

– wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);

– wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

 

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 

– posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;

– posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

– posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

– posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

 

Wymagane dokumenty:

 

– podanie o przyjęcie do służby;

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, mieszczącej się przy al. „Solidarności” 126. Przyjęcia interesantów prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30.

 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:

 

– na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”;

– w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, al. „Solidarności” 126 w Warszawie, tel. +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51, +48 22 603-24-30, +48 22 603-24-53, +48 22 603-24-59.

 

Dołącz do najlepszych! Ty też Możesz!

 

Planowane przyjęcia do służby w 2018 r.:

 

20 marca – 120 osób

16 kwietnia – 20 osób

2 lipca – 140 osób

24 września – 175 osób

7 listopada – 70 osób

27 grudnia – 150 osób

 

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2017 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.