Zmieniony wniosek o PESEL

Region

1 sierpnia zmienią się wzory wniosku o nadanie numeru PESEL – zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po raz pierwszy w przepisach znajdzie się także sposób obliczania tzw. liczby kontrolnej.

Jak wyjaśnia MSWiA, nowe rozporządzenie w sprawie nadawania numeru PESEL utrzyma w mocy wiele rozwiązań aktów wykonawczych, wydanych na podstawie obowiązującej jeszcze przez kilka miesięcy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Zasadnicze różnice merytoryczne polegają na zmianie wzoru wniosku o nadanie numeru PESEL, dodaniu wzoru powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym im numerze PESEL oraz zamieszczeniu w przepisach prawa sposobu obliczania liczby kontrolnej w numerze PESEL.

Jak wyjaśnia resort, konieczność zmiany wzoru wniosku o nadanie numeru PESEL wynika z wprowadzonych nową ustawą o ewidencji zmian w zakresie danych gromadzonych w rejestrze PESEL. Ponadto, zdaniem ministerstwa, określenie wzoru powiadomienia osób fizycznych o nadanym lub zmienionym numerze PESEL wpłynie pozytywnie na realizację obowiązku ciążącego na organach gmin dokonywania takich powiadomień i równocześnie ujednolici w skali kraju formę tego powiadomienia.

Określenie w przepisach sposobu obliczania liczby kontrolnej w numerze PESEL da podstawę prawną do stosowania takiego algorytmu (dotychczas sposób ten nie był zawarty w żadnym akcie prawnym) oraz umożliwi stosowanie tego algorytmu dla celów kontrolnych w innych systemach informatycznych gromadzących informację o numerze PESEL.

Rozporządzenie w sprawie nadawania numeru PESEL ma wejść w życie – tak jak ustawa o ewidencji ludności – 1 sierpnia 2011 r.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.