Zmiana zasad w opłatach za przedszkola

Region

Od nowego roku szkolnego zmienią się zapisy dotyczące ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Piastowscy radni, jako pierwsi w naszym regionie, podjęli w tej sprawie uchwałę.

Do tej pory, za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym także za realizację tzw. podstawy programowej, rodzice w Piastowie płacili zryczałtowaną kwotę w wysokości 154 zł miesięcznie. W nowej uchwale sprecyzowano zakres świadczeń przekraczających podstawę programową i określono wysokość opłat za te świadczenia. Od 1 września ta opłata będzie naliczana według stawek godzinowych i będzie wynosiła 0,185 proc. najniższego wynagrodzenia za godzinę, czyli 2,56 zł. Oznacza to, że w przedszkolach nadal będą odbywały się te same zajęcia, co do tej pory, tyle że przez pięć godzin dzieci będą nieodpłatnie realizować podstawę programową. W przypadku dłuższego pobytu trzeba będzie płacić. Za czas nieobecności dziecka opłata będzie proporcjonalnie zmniejszona.

– Pomysł zmian w uchwale wziął się stąd, że do tej pory rodzice często sprzeciwiali się niesłusznie ich zdaniem naliczanym tzw. opłatom stałym – tłumaczy Danuta Oleś, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Piastowie. – Poprzedni system był wygodniejszy, teraz będzie zdecydowanie więcej buchalterii, zwłaszcza dla nauczycieli, którzy będą musieli odnotować każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Również dla rodziców te zmiany nie zawsze będą korzystne, ponieważ im dłużej dziecko będzie przebywało w przedszkolu, tym trzeba będzie więcej płacić, ale też w uchwale przewidziane są różnego rodzaju ulgi – dodaje.

Od nowego roku szkolnego rodzice będą musieli zawrzeć z przedszkolem umowę cywilno-prawną. Terminy zawierania umów przewidziane są na maj każdego roku. W umowie określona zostanie przede wszystkim liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne pięć godzin, również terminy wnoszenia opłat.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej w Piastowie, która odbyła się we wtorek, 15 marca przegłosowano wejście w życie uchwały dotyczącej tych zmian.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.