Zapłacą za coś, czego nie potrzebują

Region

Pomimo budowy gminnej sieci, część mieszkańców gminy poniesie w tym roku koszty modernizacji sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rada Miejska Brwinowa miała podczas ostatniej sesji 4 marca głosować projekty uchwał o odrzuceniu planu rozwoju i modernizacji sieci warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dotyczącego obszaru gminy oraz nowych taryf MPWiK. Obie uchwały jednak wycofano, bo stały się bezprzedmiotowe. Upłynęły bowiem ustawowe terminy przysługujące gminie na odrzucenie.

21stycznia otrzymaliśmy od MPWiK nowe taryfy na usługi świadczone odbiorcom na terenie gminy Brwinów – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Załącznikiem do taryf był plan rozwoju i modernizacji sieci MPWiK w zakresie dotyczącym naszej gminy. Przygotowaliśmy projekty uchwał o odrzuceniu zarówno taryf, jaki planu rozwoju w przekonaniu, że dotrzymujemy wszelkich ustawowych terminów – dodaje. Terminy dawno przekroczone Na to, że coś jest nie w porządku, uwagę zwróciło MPWiK.

Okazuje się, że przedsiębiorstwo przysłało gminie w styczniu nowe taryfy, bo uznało, że zaaprobowała ona przedstawiony wcześniej plan rozwoju i modernizacji sieci na lata 2011 – 2013. A taki wpłynął do brwinowskiego ratusza 4 października, jeszcze za władz poprzedniej kadencji. Nikt jednak z tym dokumentem nic nie zrobił, wobec czego MPWiK uznało, że gmina milcząco zaaprobowała plan. I przedstawiło jej nowe taryfy opłat za dostawę wody i odbiór nieczystości. Zmiany w taryfach wynikają właśnie z tego, że warszawski zakład uznał, że gmina akceptuje plany rozwojowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie ma w tej chwili żadnych możliwości prawnych, by odrzucić zaproponowane przez MPWiK taryfy i plan rozwoju.

Parzniew będzie miał gminną sieć

Do sieci MPWiK w gminie Brwinów przyłączonych jest tylko dziewięciu klientów. Jednym z nich jest osiedle Twój Parzeniew –  Miasto Ogród. I to tego obszaru dotyczy plan rozwoju sieci MPWiK. Gmina jednak buduje do Parzeniwa własną sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ramachprogramu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”, więc inwestycje MPWiK na tym terenie nie są już potrzebne. Jak deklaruje burmistrz Kosiński, na wiosnę przyszłego roku Parzniew będzie miał własną (gminną) sieć wodociągowo-kanalizacyjną i z usług MPWiK przestanie korzystać. – Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do Parzeniwa. Jak tylko podpiszemy umowę z wykonawcą, usiądziemy do rozmów z MPWiK – mówi burmistrz Kosiński.

Kto zawinił?

Przez najbliższy rok trzeba będzie ponosić koszty podwyższonych taryf, bo ktoś we władzach gminy poprzedniej kadencji zaniedbał sprawę i nie zgłosił uwag do planu rozwoju sieci MPWiK wtedy, kiedy on wpłynął. MPWiK zamierza wykonać w latach 2011 – 2013 w rejonie Parzniewa inwestycje o wartości ok. 2 mln zł, które wkalkulowało w nowe taryfy. Podwyżki nie będą więc duże – kilka, kilkanaście groszy na metrze sześciennym wody i nieczystości. W urzędzie gminy Brwinów trwa wyjaśnianie, kto zawinił w tej sprawie.– Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o ustaleniach personalnych – dodaje burmistrz.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.