Zagospodarują tereny nad rzeką Mrowną i przy podstawówce

Grodzisk Maz.

Grodzisk Mazowiecki nie zwalnia tempa i inwestuje w powstanie kolejnych terenów zielonych. Swoje oblicze zmieni tym razem teren położony nad rzeką Mrowną. Zaaranżowane zostaną tereny rekreacyjne, ścieżki tematyczne, powstanie plac zabaw dla dzieci i nie tylko. Zagospodarowany zostanie również teren w granicach szkoły podstawowej nr 6.

Zacznijmy od obszarów nad rzeką Mrowną. Chodzi o teren znajdujący się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz szpitala położonego przy ul. Dalekiej (od strony południowej). Obecnie miejsce przyszłej inwestycji nie jest w żaden sposób użytkowane, a jedynie znajduje się tam nieuporządkowana zieleń. Jednak w niedalekiej przyszłość miejsce to ma tętnić życiem. Gmina planuje utworzyć tam popularny teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Ale co właściwie powstanie we wspomnianym miejscu? Wybudowana zostanie ścieżka tematyczna związana z ekosystemem rzeki Mrownej, strefa zabaw sensorycznych dla dzieci, strefa urządzeń rekreacyjnych oraz fitness, szlaki pieszo-rowerowe, a nawet ścieżki pieszo-biegowe. Ponadto przewidziano instalację elementów małej architektury oraz prace związane z zielenią – wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne dla istniejących drzew, jak również nowe nasadzenia i aranżacje zieleni wysokiej i niskiej.

Jeśli zagłębimy się w szczegóły dokumentacji projektowej, dowiadujemy się, że powstaną nawierzchnie piesze z desek drewnianych poprowadzone nad rzeką. Ścieżki te mają mieć szerokość dwóch metrów. Pomyślano też o instalacji monitoringu wizyjnego – kamery zostaną zainstalowane na słupach oświetleniowych w dwóch miejscach. W skład urządzeń fitness wejdą: wahadło, twister, wioślarz, prasa nożna, motyl, wyciąg górny, ławeczka do ćwiczeń i różnego rodzaju drążki. Nie zabraknie energooszczędnego oświetlenia.

A co z zielenią? Projekt nasadzeń roślinnych uwzględnia nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz runa parkowego. We wschodniej części parku, pomiędzy ścieżką rowerową, a osiedlem zaprojektowano liczne nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin i traw ozdobnych. Są to rośliny o wysokim stopniu atrakcyjności (atrakcyjne kwitnienie, przebarwienie liści, kolorowe owoce) oraz przystosowane do panujących na tym terenie warunków siedliskowych (łęgi). W drugiej, leśnej części parku, nad wodą i wokół drewnianych pomostów zaprojektowano niską roślinność uzupełniającą naturalne leśne zbiorowisko: trawy, szuwary i byliny nadwodne oraz runo parkowe i paprocie.

Przejdźmy teraz do zagospodarowania terenu w granicach szkoły podstawowej nr 6, od strony ul. Dalekiej. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja części terenu zespołu sportowo-rekreacyjnego przy placówce edukacyjnej. Projekt przewiduje prace związane z aranżacją terenów i urządzeń umożliwiających uprawianie rekreacyjne sportu w ramach zajęć szkolnych oraz dla okolicznych mieszkańców. Przewidziano również prace związane z pielęgnacją zieleni istniejącej oraz nowymi aranżacjami i nasadzeniami zieleni. Łączna powierzchnia planowana do rewaloryzacji to 0,25 ha.

W ramach inwestycji przewidziano: budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej (boisko do badmintona oraz siatkówki), placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym o nawierzchni bezpiecznej, ciągu pieszo-jezdnego, nawierzchni mineralnych ścieżek i dojść, instalację toru rowerowo-rolkowego typu pumptrack, utworzenie elementów wyposażenia sportowego i małej architektury, wycinki sanitarne i prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem, nowe nasadzenia i aranżacje zieleni.

Rowerowy „plac zabaw” typu pumptrack będzie torem w całości wykonanym z modułowych elementów. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności lub współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi.

Termin realizacji zamówienia rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego określono na koniec listopada 2018 r.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.