Wzrost bezpieczeństwa w pociągach KM

Region

Z analizy danych na temat bezpieczeństwa w pociągach Kolei Mazowieckich wynika, że w pierwszym kwartale 2010 roku w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego aż o 50% spadła liczba dewastacji pociągów. W przypadku innych przestępstw popełnionych na szkodę podróżnych Spółka odnotowała spadek o 25%.

Tak duży wzrost poziomu bezpieczeństwa podróżnych wynika z realizacji przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” kompleksowych działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa. W ramach tych działań w pociągach Kolei Mazowieckich m.in. instalowany jest system monitoringu. Ponadto nawiązana została współpraca z policją Komend Powiatowych w Wołominie, Otwocku, Piasecznie oraz Komisariatem Kolejowym Policji w Warszawie, Komendą Stołeczną Policji i Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu. Efektem tej współpracy jest zwiększona liczba funkcjonariuszy policji w pociągach oraz wprowadzenie „patroli po cywilnemu”.

– Chcemy, aby pasażerowie w naszych pociągach czuli się bezpiecznie – mówi Donata Nowakowska, Rzecznik Prasowy – Dlatego Koleje Mazowieckie realizują działania mające na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa. Stąd m.in. współpraca z policją czy już wspomniana instalacja monitoringu . Nie możemy pozwalać na to, aby sprawcy przestępstw byli bezkarni – dodaje.

Spółka kładzie także duży nacisk na działania informacyjne. Pasażerowie są informowani o tym jak postępować w sytuacji zagrożenia oraz jak dbać o bezpieczeństwo. Oprócz tego kierownicy pociągu są szkoleni pod kątem psychologicznych aspektów w kontaktach z podróżnymi, sposobów udzielania pomocy pokrzywdzonym, właściwego reagowania na zdarzenia przestępcze. Ponadto każdy z nich posiada telefon komórkowy i w sytuacji zagrożenia jest zobowiązany do powiadomienia policji.

Koszty Spółki związane z dewastacjami taboru tylko w 2009 r. wyniosły ponad 900 tys. zł. netto. Za tą kwotę można byłoby wykonać np. naprawy rewizyjne 3 EZT EN57, które stanowią najliczniejszą część parku taborowego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.