Wzrosną płace raszyńskiej administracji

Region

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej, zmiany w budżecie gminy Raszyn na 2011 rok oraz pomoc rzeczowa dla powiatu pruszkowskiego to część spraw, jakimi zajmowali się radni podczas piątej sesji rady gminy Raszyn.

Raszyńscy radni sprawnie uchwalili zmiany w „Wieloletniej prognozie finansowej gminy Raszyn na lat 2011 – 2019”. Uchwała przeszła 14 głosami za i tylko jednym wstrzymującym się. Emocjonująca dyskusja – praktycznie jedyna na tej sesji – rozpoczęła się przy uchwalaniu zmian w budżecie gminy Raszyn na 2011 rok. Teoretycznie miała być to formalność aktualizująca wydatki gminy. Punktem spornym okazało się jednak zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników. Opozycyjni radni kwestionowali zasadność zwiększenia kwoty o 150 tys. zł. Obawiali się, że powstanie dziura budżetowa.

Wójt Andrzej Zaręba tłumaczył, że tak się nie stanie, ponieważ chodzi jedynie o przesunięcie pieniędzy w ramach urzędu. – Zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadzone zostaną inne ograniczenia wydatków np. na papier – informował wójt. Dodatkowe pieniądze argumentował znaczącym zwiększeniem zakresu obowiązków pracowników i zadań przez nich wykonywanych. Nie krył, że jest też potrzeba zwiększenia zatrudnienia. Ostatecznie uchwałę przyjęto – po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 104 061 847 zł.

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu radni przegłosowali niemal jednogłośnie. Powiat ma wykonać projekt urządzeń odwadniających. Obejmie on m.in. ulice: Sękocińską we wsi Sękocin Stary (na wykonanie zadania udzielono pomocy w wysokości 60 tys. zł), Starzyńskiego we wsiach Dawidy i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn(80 tys. zł,) Graniczną na granicy Janki, Sękocin Stary i Sękocin Nowy (45 tys. zł) oraz ulicę Willową i Falencką we wsiach Falenty Nowe i Falenty Duże (80 tys. zł). To jednak nie jedyna pomoc, jaką Raszyn udzieli powiatowi. Radni uchwalili też, że gmina przekaże 20 tys. złotych na projekt wykonania azylu dla pieszych przy przedszkolu znajdującym się przy ul. Pruszkowskiej.

Czystą formalnością było przyjęcie uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Łady – przebiegającej od ulicy Długiej do drogi bez nazwy biegnącej wzdłuż granicy obrębów Łady i Podolszyn Nowy. Z dwóch propozycji nazwy ulic: Lawendowa i Polnej Róży, wybrano tę pierwszą.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.