Wzorcowe oświadczenia

Region

Oświadczenia wójtów, starostów i marszałków będą miały taki sam wzór. Zapowiedź ujednolicenia obowiązujących do tej pory formularzy znalazła się w planie prac rządu na pierwsze półrocze 2011 roku.

Formularze oświadczeń majątkowych znajdują się w załącznikach do rozporządzeń wydanych do trzech ustaw ustrojowych. Dokumenty dla wójta, jego zastępców, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta znajdują się w rozporządzeniu z lutego 2003 roku.

W tym samym czasie zostało wydane rozporządzenie dla władz powiatu. Jedynie w przypadku województwa aktualne formularze pochodzą z 2009 roku.

Zdaniem Kancelarii Premiera obowiązujące druki trzeba ujednolicić i doprecyzować. „Treść tych wzorów może budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych” – wyjaśniono.

Zmianami zająć się ma Jacek Cichocki, sekretarz stanu w KPRM.

Zapowiedź zmiany rozporządzeń w sprawie oświadczeń majątkowych znalazła się w planie prac rządu na pierwszą połowę 2011 roku. Projekty mają być gotowe do końca czerwca.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.