Inwestycja stoi w miejscu

Region

Działkowa to droga prowadząca do jedynego przejazdu kolejowego na terenie Pruszkowa poza wiaduktem w ciągu ul. Poznańskiej. Odbywa się nią nie tylko ruch lokalny, ale także tranzytowy – jeżdżą tędy auta osobowe mieszkańców osiedli Staszica, Akacjowa i w Parzniewie, ale także duże samochody ciężarowe zmierzające na Gąsin, Żbików i w kierunku drogi nr 718. Do takiego ruchu ulica nie jest przystosowana.

Ruch będzie coraz większy

Budowa osiedli mieszkaniowych w Parzniewie powoduje dodatkowe natężenie ruchu w tym rejonie. Nic więc dziwnego, że tutejsi mieszkańcy domagają się od dawna modernizacji ulicy, by była w stanie przyjąć zwiększający się ruch. Mieszkańcy narzekają nie tylko na stan nawierzchni ulicy prowadzącej do ich osiedli, ale także na hałas, jaki powoduje nieustanny ruch samochodowy.

Pruszkowski urząd miejski zamierzał przebudować ulicę w tym roku. Wiadomo już jednak od dawna, że tego nie zrobi. I nie wiadomo, czy będzie w stanie dokonać tego w przyszłym roku. „Przebudowa ul. Działkowej ujęta jest w projekcie budżetu na rok 2011 i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym do roku 2013. Przebudowa jednak uwarunkowana jest kilkoma czynnikami zależnymi nie tylko od Gminy Miasto Pruszków” – informuje w piśmie do naszej redakcji wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela.

Droga w dwóch gminach

Najważniejszą sprawą, która wstrzymuje modernizację ul. Działkowej jest budowa ul. Przyszłości (ul. Działkowa ma być z nią połączona), będąca inwestycją powiatu pruszkowskiego. Ta z kolei wiąże się z likwidacją dotychczasowego przejazdu kolejowego łączącego ulice Działkową i Błońską oraz wybudowaniem nowego, bezpiecznego przejazdu łączącego ulice Przyszłości i Przejazdową, a to z kolei inwestycja PKP.

Koncepcja przebudowy ul. Działkowej przewiduje także jej poszerzenie, a to oznacza, że będzie ona częściowo biegła na gruntach gminy Brwinów. Jak dowodzi wiceprezydent Kurzela, aby można było ją poszerzyć, potrzebne jest uregulowanie stanu prawnego gruntów leżących po stronie gminy Brwinów. Ponieważ do tej pory to nie nastąpiło, Pruszków musiał rozwiązać umowy na wykonanie prac projektowych inwestycji. „Przebudowa ul. Działkowej możliwa jest w powiązaniu z w/w elementami układu komunikacyjnego i musi być prowadzona w miarę w tym samym czasie, żeby spełniony został zamierzony cel polepszenia standardu” – dodaje Andrzej Kurzela.

Grunty gotowe do przekazania

Mieszkańcy domagający się modernizacji ul. Działkowej są zdania, że na przeszkodzie tej inwestycji stoi m.in. fakt, że deweloper budujący osiedle Twój Parzniew – Miasto Ogród, spółka Agroman, do tej pory nie przekazał gruntów pod poszerzenie ulicy gminie Brwinów, do czego był zobowiązany umową. Mieszkańcy wystosowali nawet petycję do poseł Barbary Czaplickiej z apelem o interwencję w tej sprawie. Jak poinformowała nas dyrektor Barbara Jarząbek z biura zarządu Agro-Mana, spółka nie uchyla się od przekazania gruntów gminie Brwinów na poszerzenie ul. Działkowej. „Zaistniały problem dotyczy oceny stanu prawnego działki o numerze 91/17, wydzielonej na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 22 lipca 2004 r. W ocenie spółki Agro-Man działka ta z mocy decyzji podziałowej nie należy do spółki” – wyjaśnia dyrektor Jarząbek.

Ul. Przyszłości – potrzebna, czy nie?

Zdaniem Łukasza Oleszczuka ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM), budowa ul. Przyszłości jako drogi klasy zbiorczej nie jest konieczna, bo wcześniej czy później w pobliżu powstanie paszkowianka. – Nie ma prognoz ruchu i analiz ekonomicznych dla tego obszaru, więc nie wiadomo, czy warto budować ul. Przyszłości jako drogę takiej klasy – mówi Łukasz Oleszczuk. Jego zdaniem powinna być ona drogą klasy lokalnej, doprowadzającą ruch do nowo powstających osiedli w Parzniewie, a pieniądze, które zostałyby wydane na jej budowę, powiat mógłby spożytkować inaczej, np. wspomagając modernizację ul. Działkowej lub komunikację zbiorową na terenie powiatu.

Sławomir Walendowski, zastępca szefa Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatu Pruszkowskiego uważa jednak, że wobec niepewnego losu paszkowianki, nowa ul. Przyszłości jest konieczna. – Mamy już dokumentację i możemy przygotowywać inwestycję formalnie – mówi Sławomir Walendowski. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy jej budowa będzie możliwa – zależy to w dużej mierze od pieniędzy, jakimi powiat będzie dysponował. A to z kolei oznacza, że ul. Działkowa nieprędko doczeka się modernizacji. Wiceprezydent Kurzela zapewnia jednak, że naprawa nawierzchni ul. Działkowej jest prowadzona na bieżąco.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.