Gmina przejęła ośrodek zdrowia

Region

Wszystko wskazuje na to, że już nic nie stoi na przeszkodzie, by w Raszynie powstało nowoczesne centrum medyczne. 19 listopada podpisany został akt notarialny zamykający procedurę przejęcia przez gminę na własność ośrodka zdrowia i uzyskania prawa do gruntu. Teraz gmina będzie mogła zainwestować w remont i rozwój miejscowej służby zdrowia, bo właścicielem raszyńskiej placówki nie jest już Warszawa.

O perturbacjach związanych ze staraniami władz Raszyna, by miejscowa placówka, należąca do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, stała się własnością gminy, pisaliśmy kilkukrotnie. Przełomem w sprawie było podpisanie 4 października umowy dzierżawy z ochockim SZPZLO na okres trzech lat.

Wówczas wójt Janusz Rajkowski nie krył radości, że udało się wynegocjować tak krótki okres, a nie jak wnioskował właściciel – 25 lat. Włodarz Raszyna nie tracił nadziei, że podpisanie aktu notarialnego będzie formalnością, która pozwoli na rozpoczęcie działań przy zdrowotnej rewolucji w gminie.

Rajkowski podkreślał, że jego marzeniem jest utworzenie w Raszynie nowoczesnego, dostosowanego do standardów centrum medycznego. Wszystko po to, by pacjenci mogli w jednym miejscu uzyskać kompleksową opiekę medyczną. Wójt planuje wybudowanie nowego obiektu przy dotychczasowym ośrodku zdrowia oraz modernizację starego.

Przedsięwzięcie kosztować ma 10 mln zł, z czego prace budowlane 7 mln zł, a wyposażenie 3 mln zł. Rajkowski zapewnia, że w budżecie gminy są zapewnione pieniądze na tę inwestycję. Nie kryje radości, że wizja diagnozowania, leczenia i rehabilitowania mieszkańców w godnych warunkach będzie mogła być zrealizowana.

– Teraz najważniejsze jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę. Wszystko po to, by prace ruszyły w przyszłym roku. Stan surowy zamknięty nowego obiektu gotowy byłby na jesieni przyszłego roku. A na wiosnę 2012 r. obiekt zostałby wykończony. Mieszkańcy z nowoczesnego kompleksu medycznego mogliby korzystać już w 2012 r. – mówi wójt Rajkowski.

Przypomnijmy, że w nowym budynku byłaby m.in. pediatria, chirurgia, ginekologia, interna oraz fizyko-, hydro- i kinezyterapia. Do tego gabinety z EKG, USG i RTG. Odremontowany ma być też obecny budynek ośrodka zdrowia. Na czas trzyletniej dzierżawy pozostanie w nim to, co znajduje się obecnie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.