Między powiatami nie ma drastycznych różnic

Region

Porównujemy skuteczność w wykorzystaniu funduszy europejskich przez samorządy powiatów pruszkowskiego i grodziskiego.

Zaskoczeni dysproporcjami, jakie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu europejskich funduszy pomocowych występują pomiędzy samorządami miast Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego (na korzyść tego drugiego), postanowiliśmy sprawdzić, jak pod tym względem radziły sobie oba powiaty.

Przy porównywaniu obydwu powiatów trzeba wziąć pod uwagę fakt, że powiat grodziski zajmuje powierzchnię prawie 367 km kw. i jest pod tym względem niemal o połowę większy od powiatu pruszkowskiego, liczącego 246 km kw. Powiat pruszkowski z kolei zamieszkuje ponad 150 tys. mieszkańców, a więc blisko dwa razy więcej niż powiat grodziski, który liczy ok. 82 tys. mieszkańców. Oznacza to znacznie większe zagęszczenie ludności na terenie powiatu pruszkowskiego, a zatem większe potrzeby społeczne. Powiat grodziski z kolei charakteryzować będą większe potrzeby infrastrukturalne.

Powiat grodziski – dwa razy więcej
W czasie mijającej kadencji samorządowej powiat grodziski pozyskał dofinansowanie w wysokości 30,29 mln zł. Łączna wartość przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu pieniędzy unijnych wyniosła 37,21 mln zł. Wartość dofinansowania uzyskanego przez powiat pruszkowski w tym samym czasie wyniosła 13,22 mln zł, a łączna wartość przedsięwzięć i inwestycji zrealizowanych przy ich użyciu – 15,7 mln zł. Powiat grodziski pozyskał więc z europejskich programów pomocowych ponad dwukrotnie więcej pieniędzy niż powiat pruszkowski.

Inwestycje w społeczeństwo
Chociaż w przypadku obu powiatów większość przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu dotacji unijnych to projekty o charakterze społecznym (w powiecie grodziskim – 9, w powiecie pruszkowskim – 11), to jednak wartość pieniędzy przeznaczonych na ich realizację jest diametralnie różna. Na 12 projektów realizowanych przez powiat pruszkowski tylko 3,09 mln zł – z których 2,62 mln zł to dofinansowanie ze środków pomocowych – przeznaczono na jedną inwestycję infrastrukturalną (przebudowa drogi powiatowej w Raszynie). 11 pozostałych przedsięwzięć o łącznej wartości ok. 12,6 mln zł i łącznym dofinansowaniu w wysokości 10,59 mln zł to programy społeczne (edukacja, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie, integracja).

Największe kwoty 
na infrastrukturę
Na dziewięć przedsięwzięć powiatu grodziskiego charakter społeczny (edukacja, integracja, aktywizacja zawodowa) miało pięć. Ale łączna ich wartość wyniosła zaledwie ok. 5,07 mln zł, a wysokość dofinansowania – 4,38 mln zł. Jedna z inwestycji, za 1,79 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1,08 mln zł, miała charakter kulturalny (rewitalizacja parku i Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku).

Trzy pozostałe projekty to inwestycje infrastrukturalne (dwie przebudowy dróg powiatowych  – 7,02 mln, oraz inwestycja w infrastrukturę służącą ochronie życia i zdrowia w Szpitalu Zachodnim 10,2), na które przeznaczono łącznie 30,35 mln zł, w tym 24,77 mln zł z dotacji. W łącznej kwocie zawarte jest dofinansowanie projektu realizowanego wspólnie z powiatem Żyrardowskim, będącym liderem projektu oraz z gminami Żabia Wola i Mszczonów. (faktyczny wkład powiatu Grodziskiego to 556 tys. zł)

Gdyby wszystko się udało…
Powiat grodziski złożył także wnioski o dofinansowanie pięciu przedsięwzięć o łącznej wartości sięgającej 15,81 mln zł. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 13,52 mln zł. Pomimo, że przeszły one pomyślnie wszystkie etapy oceny, trafiły na listę rezerwową, bo wyczerpały się pieniądze. Podobnie stało się w przypadku powiatu pruszkowskiego. Dwa z przedsięwzięć o łącznej wartości 36,92 mln zł i wnioskowanym dofinansowaniu 26,61 mln zł nie uzyskały wsparcia unijnego.

Jeden
– dlatego, że zabrakło pieniędzy, drugi – ponieważ nie przeszedł pomyślnie oceny merytorycznej. Co ważniejsze, obydwa projekty, na które powiat pruszkowski dofinansowania nie otrzymał, były poważnymi inwestycjami infrastrukturalnymi (rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz zagospodarowanie doliny rzeki Utraty na terenie powiatu dla potrzeb rekreacji i turystyki). Ten ostatni jest na etapie powtórnego rozpatrywania, więc rezultat starań nie jest jeszcze przesądzony.

Gdyby powiatowi pruszkowskiemu udało się uzyskać także te pieniądze i przy założeniu, że powiat grodziski otrzymałby także dofinansowanie tych wniosków, które trafiły na listę rezerwową, wówczas wykorzystanie funduszy unijnych w obu powiatach wyglądałoby bardzo podobnie. Przy identycznej liczbie projektów (po 14 na każdą z jednostek) podobnie wyglądałaby ich struktura oraz wartości zarówno inwestycji, jak i ich dofinansowania.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.