Do wtorku plakaty wyborcze muszą zniknąć

Region

Mnóstwo plakatów, banerów, haseł i drobnych ulotek wyborczych wciąż wisi na budynkach, parkanach, słupach ogłoszeniowych oraz w witrynach sklepowych miejscowości w powiatach pruszkowskim i grodziskim. Wszystkie one powinny zniknąć do 21 grudnia.

Obowiązek usunięcia plakatów, haseł i urządzeń ogłoszeniowych zainstalowanych do prowadzenia kampanii wyborczej spoczywa na pełnomocnikach komitetów wyborczych. W myśl ordynacji wyborczej, pełnomocnicy mają czas na usunięcie tego wszystkiego do 30 dni po zakończeniu kampanii wyborczej. Zgodnie z prawem, kampania wyborcza kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów, które w tym roku odbyły się 21 listopada. A więc do 21 grudnia wszelkie materiały wyborcze, które jeszcze wiszą porozlepiane na murach, ogrodzeniach i słupach, muszą zniknąć. Zaniechanie ich usunięcia jest naruszeniem prawa.

Ordynacja wyborcza nakłada na pełnomocników komitetów wyborczych odpowiedzialność administracyjną oraz za wykroczenia, jeśli nie wywiążą się oni z ciążącego na nich obowiązku usunięcia tych materiałów.

W przypadku, jeżeli pełnomocnik komitetu wyborczego nie usunie plakatów, haseł i urządzeń wyborczych, wójt, burmistrz lub prezydent wszczyna postępowanie administracyjne z urzędu. Nakazuje wówczas usunięcie tych materiałów wyborczych, a kosztami obciąża pełnomocnika komitetu wyborczego. Niezależnie od sankcji administracyjnych, pełnomocnicy mogą się spodziewać także odpowiedzialności za wykroczenie – grzywny, która wynosi od 20 zł do 5 tys. zł.

Jeżeli pełnomocnik nie usunie materiałów wyborczych swojego komitetu z obiektów należących do spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub innego podmiotu, wówczas musi liczyć się także z tym, że będzie musiał zapłacić odszkodowanie. Jeśli bowiem zarządca lub właściciel nieruchomości przez zaniechanie pełnomocnika zmuszony był do usunięcia materiałów wyborczych z własnych obiektów we własnym zakresie (wynająć firmę, która to zrobi) i musiał w związku z tym ponieść koszty, może domagać się odszkodowania.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.