Wycinka w Lesie Młochowskim

Region

W Lesie Młochowskim trwa wycinka drzew prowadzona przez Nadleśnictwo Chojnów, które opiekuje się tym terenem. Skala działań zaniepokoiła jednak część naszych czytelników.

Las Młochowski to jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów w naszym regionie. Częściowo leży w administracyjnych granicach Podkowy Leśnej, sięga do Otrębus i ciągnie się aż do Nadarzyna. Wchodzi w skład Nadleśnictwa Chojnów, które odpowiada za drzewostan, prowadzi sezonowe wycinki, ma dbać o równowagę ekosystemu.

Czy odpowiednio wywiązuje się ze swoich obowiązków? Wątpliwości zgłosił jeden z naszych czytelników. – Trwa intensywna wycinka drzew. Spotkałem się z opinią, że to po to, aby nowy drzewostan miał lepsze warunki. Jednak w mojej ocenie to, co tam się dzieje to przesada. Na prawo od drogi ppoż nr 41 (kiedy dochodząc do jej południowego końca skręcimy w aleję w prawo idąc dalej już za znakiem oznaczającym rezerwat Zaborów) sukcesywnie widzimy nowe metry kubiczne zdrowych drzew, pociętych do wywozu – mówi.

Z pytaniem o wycinkę zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Chojnów. – Wszystkie prace związane z pozyskaniem drewna prowadzone w Nadleśnictwie odbywają się w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu. Obecnie realizujemy PUL opracowany na lata 2008-2017. Niniejszy plan zatwierdzony został decyzją Ministra Środowiska. Jednym z elementów tego opracowania jest wskazanie drzewostanów, które będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym (w tym tzw. czyszczenia wczesne, późne oraz trzebieże wczesne i późne) oraz cięciom rębnym. Pierwszy ze wskazanych rodzajów cięć wykonywany jest w drzewostanach młodszych klas. Cięcia te mają za zadanie utrzymywanie stabilności i zdrowotności drzewostanów aż do zbliżenia się do tzw. wieku rębności – wyjaśnia Artur Pacia, zastępca nadleśniczego.   

Pojawiające się w Lesie Młochowskim polany, to też zaplanowane działanie. – Kolejny rodzaj prac to cięcia rębne, które prowadzone są w drzewostanach dojrzałych. Sposób użytkowania dojrzałych drzew, czyli stosowanie różnych rodzajów rębni, jest dostosowany do wymagań wzrostowych przyszłego młodego pokolenia drzew i uwzględnia jego potrzeby, dlatego też coraz częściej spotkać można w lesie wycięte niewielkie okrągłe powierzchnie tzw. gniazda – mówi Artur Pacia.

Jak zapewnia, na powierzchniach gdzie drzewostan zostaje usunięty, sadzony jest młody las. – Jest to naturalny cykl jaki występuje w przyrodzie, zarówno w świecie flory jak i fauny. Wszystkie powyższe działania uwzględniają utrzymanie stabilności i trwałości lasów w Polsce i są zaplanowane w taki sposób, aby nie szkodzić przyrodzie – twierdzi przedstawiciel Nadleśnictwa.

Okazję aby zrobić coś dobrego dla Lasu Młochowskiego w sobotę, 23 kwietnia, będą mieć mieszkańcy Podkowy. O godz. 10 rozpocznie się sprzątanie tego terenu. Zbiórka na ul. Krasińskiego. Po zakończeniu wspólne ognisko.  

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.