Wszyscy włodarze uzyskali absolutoria

Region

Kolejny raz obyło się bez kontrowersji w naszym regionie. Wszyscy włodarze otrzymali od radnych absolutoria.

Absolutorium to niezwykle ważny moment. Jest ono udzielane raz w roku organowi wykonawczemu w jednostkach samorządu terytorialnego. W gminach są to wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, zaś w powiecie to zarząd. Choć bardzo rzadko, to zdarza się, że absolutorium nie zostanie udzielone. Co wtedy? Jest to równoznaczne z podjęciem przez radnych inicjatywy w sprawie odwołania danego włodarza w trybie referendum. Bo przecież to radni oceniają, czy osoby na tych stanowiskach należycie wywiązały się z obowiązku realizacji budżetu na dany rok.

Tegoroczne sesje absolutoryjne przebiegły bez niespodzianek. Wszyscy samorządowcy otrzymali pozytywną ocenę. Jak zawsze przed szereg wysunęły się Michałowice, bo już w maju ocenili pracę wójta Krzysztofa Grabki. 12 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, a trzech było przeciw. Niedługo później pozytywną ocenę otrzymał prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. Radni udzieli absolutorium jednogłośnie, 20 głosami „za”. Po głosowaniu prezydent Starzyński zabrał głos. – Chciałem podziękować wysokiej radzie za rzetelną, merytoryczną ocenę mojej pracy za rok ubiegły, przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo – powiedział 1 czerwca, podczas sesji absolutoryjnej Jan Starzyński.

Następnie oceniono pracę wójta Raszyna Andrzeja Zaręby. 18 radnych głosowało „za”, a trzech było nieobecnych. Kolejno absolutoria udzielono burmistrzowi Piastowa Grzegorzowi Szuplewskiemu, burmistrzowi Podkowy Leśnej Arturowi Tusińskiemu i burmistrz Milanówka Wiesławie Kwiatkowskiej. Bez niespodzianek było również w powiatach grodziskim i pruszkowskim. Zarządy otrzymały absolutoria. 

Stawkę zamknęła gmina Grodzisk Mazowiecki. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych – 18 zagłosowało za, 3 radnych wstrzymał się od głosu. – To był dobry rok, a dzięki dodatkowym środkom będziemy mogli realizować planowane inwestycje – zaznaczył burmistrz Grzegorz Benedykciński dziękując radnym za udzielenie mu absolutorium.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.