Wybierzmy najlepszych

Region

Ponad 63 proc. mieszkańców Mazowsza nie zamierza wziąć udziału w wyborach samorządowych. 

Czyli mniej więcej dwóch na trzech obywateli uprawnionych do głosowania rezygnuje lub nie widzi potrzeby decydowania o kształcie i jakości  swojego bezpośredniego otoczenia, miejscowości, regionu. Dlaczego tak się dzieje? Z jakich powodów zgadzamy się, by w sprawach istotnych decydował za nas ktoś inny, sąsiad, kolega, znajomy, a nierzadko ktoś zupełnie obcy. Najczęstszym powodem jest niewiedza, brak świadomości, bierność, często zwykłe lenistwo. W wielu przypadkach również przekonanie, że wynik i tak jest przesądzony, a nasz głos nie ma najmniejszego wpływu na wynik wyborów. Do aktywności zniechęca także skomplikowana ordynacja wyborcza. Obowiązująca zasada proporcjonalności* z listami wyborczymi i przeliczaniem głosów metodą d’Hondta, zdecydowanie preferuje duże ugrupowania, a zmniejsza szanse kandydatów z list niewielkich lokalnych komitetów wyborczych. Sytuacja być może zmieni się za cztery lata, przygotowana jest bowiem reforma ordynacji poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych we wszystkich szczeblach samorządów. Jeśli tak się stanie, o rozdziale mandatów decydować będzie nie lista i zajmowana na niej pozycja,a nazwisko kandydata i wola większości wyborców. 
Tegoroczne wybory odbywać się będą jeszcze na starych zasadach, ale musimy być świadomi, że wybór konkretnych osób, które będą reprezentować nas w radach gmin, miast, czy powiatów zależeć będzie od liczby oddanych na nich głosów. Dlatego wyboru powinniśmy dokonać  świadomie i z rozmysłem. Słuchajmy, co mają do powiedzenia kandydaci na radnych w naszych okręgach wyborczych. Starajmy zorientować się, kto i dlaczego stara się zabiegać o nasz głos. Czytajmy z uwagą i zrozumieniem zamierzenia i programy wyborcze kandydatów. Oceniajmy potencjalne predyspozycje: kwalifikacje i przygotowanie, a w przypadku ponownego ubiegania się o mandat, dotychczasową działalność i skuteczność kandydata. 
Mniej istotna jest przynależność do określonej formacji politycznej, przekonania lub światopogląd, w przyszłej pracy o wiele bardziej przydatne będą: wyobraźnia, umiejętność kreatywnego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków, ale również, a może przede wszystkim, zdolność zawierania kompromisów, wspólnego skutecznego działania, efektywnego osiągania założonych celów. Dlatego zamiast narzekać, wybierzmy tych najlepszych.
*Wyjątkiem od reguły są gminy poniżej 20 tys. mieszkańców
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.