Jak się rządzi Twój wójt czy burmistrz?

Region

Który z nich zaoszczędził najwięcej? Od którego z samorządowców warto kupić nieruchomość? Ile wynosi dieta radnego? Jakim autem jeździ starosta? Jakie zobowiązania mają do spłacenia nasi decydenci?

Oświadczenia majątkowe prezydenta Pruszkowa oraz burmistrza Grodziska i ich zastępców, opublikowane przez nas w ostatnim numerze WPR, wywołały dość żywe komentarze czytelników. Streszczać ich nie będziemy. Można je znaleźć pod artykułem, na naszym portalu wpr24.pl. Jedyny zarzut, dotyczył faktu, że faworyzujemy Pruszków i Grodzisk zapominając  o mniejszych miejscowościach. Dziś zajmiemy się oświadczeniami starostów, burmistrzów i wójtów.

Nic do ukrycia

Starosta, wójt i burmistrz oraz ich zastępcy, ale także radni mają ustawowy obowiązek składania corocznych oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Dotyczą one informacji o posiadanych zasobach pieniężnych, akcjach i oszczędnościach, nieruchomościach, majątku ruchomym. Muszą także ujawnić informacje o przychodach i dochodach z działalności gospodarczej, wysokości zarobków oraz zaciągniętych pożyczkach i zobowiązaniach.  Prawo zobowiązuje ich do składania oświadczeń do 30. kwietnia każdego roku. Oświadczenia dotyczą stanu majątkowego za rok poprzedni. Wszystkie te informacje są jawne i ogólnodostępne. Prawo zobowiązuje gminy do niezwłocznego publikowania ich na stronach Biuletynu Informacji Publicznej dostępnych w internecie.

Terminy

Przepisy ustaw samorządowych nakładają obowiązek ujawniania informacji w BIP, ale nie precyzują ściśle terminu, w jakim informacje te powinny zostać umieszczone. Prawo określa ten termin mało precyzyjnie: „bez zbędnej zwłoki” lub „niezwłocznie”. Co to oznacza? Zależy dla kogo. W jednych gminach oświadczenia opublikowane były w pierwszych dniach maja, w innych na początku czerwca, w jeszcze innych do dziś (24czerwca 2010) nie zostały zamieszczone. Choć stosowne przepisy „nie przewidują wstrzymywania publikacji oświadczeń w BIP do czasu zakończenia ich analizy”. Za nie złożenie oświadczenia w terminie, wszystkim którzy są do tego zobowiązani grozi wstrzymanie wypłaty diet.

Znajdziesz w oświadczeniu

Celem składania oświadczeń majątkowych przez samorządowców jest zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz umożliwienie kontroli społecznej nad osobami sprawującymi władzę. Sam cel nie budzi wątpliwości. Ale, jak to u nas bywa, diabeł tkwi w szczegółach.

Oświadczenie podzielone jest na kilka części. Niektóre z nich wymyślono, chyba wyłącznie w celu wprowadzenia wypełniającego w dobry humor. Najzabawniej wygląda rubryka – zasoby pieniężne: środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej i środki zgromadzone w walucie obcej.  Gdzie zgromadzone? W banku, w portfelu, w sienniku? Jakie pytanie, taka odpowiedź. Jedni piszą 500 zł, inni 64 000, 14 PLN, 300 USD, jeszcze inni „nie dotyczy”. Pytanie miałoby sens, gdyby dotyczyło stanu konta na konkretny dzień np. 31 grudnia. Postawione w tej formie wzbudzać może tylko uśmiech politowania dla autorów przepisu. Chyba, że to dyrektywa unijna wzorowana na tej o dopuszczalnej krzywiźnie ogórka.

Podobnie rzecz się ma z określeniem wartości składników nieruchomości. Dom, mieszkanie, działka, grunt, gospodarstwo rolne o wartości, tytuł prawny? Wartości wg. jakiej i czyjej wyceny? Z dnia nabycia, czy aktualnej na rok składania oświadczenia? Wyceny starostów, burmistrzów i wójtów weryfikuje wybiórczo wojewoda, a w innych przypadkach?  Pytania postawione w ten sposób inspirują i wręcz zachęcają wypełniających do kreatywnego traktowania rzeczywistości. Spore pole do twórczej inwencji występuje również w przypadku składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych, gdzie instrukcja nakazuje by w przypadku pojazdów mechanicznych podać markę, model i rok produkcji a nie np. wartość podaną w ubezpieczeniu.

Bez ściemy

W tabeli prezentujemy jakie pensje mają decydenci i jaki majątek udało się im zgromadzić. Trzeba przyznać, że starosta, burmistrzowie i wójtowie podeszli do oświadczeń z bardziej realną wiedzą na temat cen nieruchomości niż prezydenci i ich zastępcy opisani w poprzednim numerze WPR.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.