Worek z dotacjami na ścieżki rowerowe rozwiązany

Region

Starania kilku gmin naszego regionu przyniosły oczekiwany efekt. M.in do Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa i Podkowy Leśnej popłynie szeroki strumień pieniędzy na budowę ścieżek dla rowerzystów.

Ścieżki mają powstać w latach 2017-2018, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wiadomo już, że prawie 5 mln zł. trafi do Brwinowa i Pruszkowa, 9,5 mln zł do Grodziska, niecałe 3 mln do Podkowy Leśnej. – Z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymaliśmy dzisiaj pismo z informacją, że nasz wniosek o dofinansowanie unijne na zadanie „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Co to oznacza? Tylko tyle (a może aż tyle), że dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.871.473,80 zł na ponad 5,5 km dróg rowerowych, które mamy wykonać w latach 2017-2018 – z entuzjazmem poinformował Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa.

Pruszków o dofinansowanie starał się wraz z partnerami. – Koszt budowy to ponad 6 mln zł. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2017-2018. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jako projekt partnerski z gminami: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Michałowice, Podkowa Leśna i Żyrardów. Liderem projektu jest gmina Grodzisk. Tytuł projektu to „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”. Wartość dofinansowania, która została przyznana to 80 proc wydatków kwalifikowanych projektu – czytamy w komunikacie władz miasta.

Więcej szczegółów o współpracy sześciu gmin zdradza burmistrz Podkowy Leśnej. – Otrzymaliśmy wysoką punktację, co uplasowało nas na 2 pozycji. Pozytywnie na ocenę projektu wpłynęła m.in. ilość międzygminnych połączeń granicznych. Chodzi o to, by stworzyć sieć dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie około 38 km zintegrowanych tras rowerowych na trenie Zachodniego Mazowsza, które docelowo mają utworzyć spójną sieć ścieżek obejmujących teren całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja ma zapewniać bezpieczeństwo korzystającym użytkownikom oraz obejmować całą infrastrukturę towarzyszącą. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 38 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie około 30  mln – zaznacza Artur Tusiński.

W Grodzisku dzięki dofinansowaniu powstać ma 11 kilometrów ścieżek, w tym wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 od granicy z gminą Jaktorów do ul. Garbarskiej, od ul. Orzeszkowej do granicy z gmina Milanówek, wzdłuż ul. Bałtyckiej od ul. Garbarskiej do ul. Zachodniej, wzdłuż ul. 1 Maja od 11 Listopada do wjazdu do parku Skarbków, wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Okulickiego do ul. Teligi, wzdłuż ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki, wzdłuż ul. Narutowicza od Bałtyckiej do ul. Bankowej, wzdłuż ul. Świeżej i  ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej do ul. Langiewicza i wzdłuż drogi wojewódzkiej 579 od ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim do ul Kasieńki w Natolinie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.