WKD szykuje kolejne remonty

Kolej

Warszawska Kolej Dojazdowa planuje w tym roku modernizację kolejnych fragmentów torowiska. Pasażerów uspokajamy, prace nie powinny się nałożyć na zaplanowane na wrzesień zamknięcie linii kolejowej nr 447.

Ostatnie lata są dla WKD wyjątkowo pracowite. Wszystko przez intensywne remonty na szlaku kolejki. W tym roku nie będzie inaczej. – W ramach wygospodarowanych środków finansowych, co było sygnalizowane pod koniec ubiegłego roku, spółka w ciągu 2017 roku planuje zakończyć modernizację torowiska na szlaku Podkowa Leśna Główna – Komorów. Prace będą obejmować tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy), najprawdopodobniej równolegle z remontem mostu zlokalizowanego na tym szlaku na odcinku pomiędzy przystankami Kanie Helenowskie i Nowa Wieś Warszawska (w przypadku mostu należy mieć na uwadze roboty obejmujące etapowanie w podziale na obydwa tory) – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy WKD. – Realizacja robót zasadniczych jest planowana w miesiącach maj-czerwiec w taki sposób, aby ewentualne prace wykończeniowe oraz porządkowe nie wykroczyły poza pierwszą połowę lipca. Nie przewidujemy realizacji prac w terminach nakładających się na planowane całkowite wyłączenie ruchu na linii kolejowej PKP PLK 447 – dodaje. 

W tym czasie pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. – Planowane prace będą wiązać się z ograniczeniami w ruchu pociągów na szlaku Podkowa Leśna Główna-Komorów. Organizacja ruchu pociągów powinna być zbliżona do obowiązującej w roku ubiegłym podczas podobnego zakresu prac obejmujących modernizację toru nr 1. Dodatkowo w zamian za część wycofanych pociągów planowane jest uruchomienie połączeń obsługiwanych przez zastępczą komunikację autobusową na trasie pomiędzy Podkową Leśną i Komorowem lub Pruszkowem w celu zapewnienia przesiadki do częściej kursujących pociągów pomiędzy Komorowem i Warszawą – zaznacza Kulesza. 

To nie koniec. WKD szykuje się także do zapowiadanej budowy drugiego toru między stacjamiw Podkowie i Grodzisku. – W styczniu tego roku po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej, umożliwiającej ubieganie się o współfinansowanie inwestycji z programów bezzwrotnej pomocy finansowej. Dokumentacja obejmuje m.in. opracowanie studium wykonalności dla budowy toru (w tym w szczególności powiązanie nowego toru z istniejącymi układami torowymi i systemem sterowania stacji Podkowa Leśna Główna oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska), analizę uwarunkowań środowiskowych oraz przygotowanie materiałów wyjściowych dla zlecenia opracowania projektu budowlanego – wyjaśnia Krzysztof Kulesza.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.