WKD monitoruje drzewa

Region

Znamy stanowisko Warszawskiej Kolei Dojazdowej w sprawie wycinki drzew na linii i decyzji UTK o wydłużeniu terminu jej przeprowadzenia.

O tym, że Urząd Transportu Kolejowego zmienił termin usunięcia „nieprawidłowości”, czyli w praktyce… drzew rosnących w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi torów kolejki, informowaliśmy tydzień temu. Nowa data to 1 marca 2018 r. Przeciwnicy karczowania roślinności decyzję UTK krytykują, bo według nich to rozwiązanie pozorne i oznacza, że WKD nie musi czekać do ostatniego momentu aby drzewa wyciąć.

O to, co przewoźnik zamierza zrobić zapytaliśmy go bezpośredno. – Spółka WKD jako zarządca infrastruktury kolejowej, na mocy Ustawy o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jest zobowiązana podejmować działania zapewniające bezpieczne prowadzenie przewozów, w tym również działania związane z usuwaniem drzew i krzewów, w sposób bezpośredni zagrażających bezpieczeństwu przewozów na linii WKD – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy przewoźnika.

Co to oznacza w praktyce? – Spółka będzie kontynuować sukcesywny monitoring stanu biologicznego oraz inwentaryzację drzewostanu i dokonywać analizy wszystkich lokalizacji, w których mogą występować potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie będą przygotowywane indywidualne wystąpienia do odpowiednich organów administracji celem uzyskania decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów tylko w zakresie drzewostanu, który w ocenie zarządcy infrastruktury może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia osób znajdujących się zarządzanym obszarze. Szczególnej uwadze należy poświęcić problematykę obejmującą gałęzie suche, nadłamane, chore, jak również zakłócające właściwą statykę drzewa – tłumaczy Kulesza.

I dodaje: – W ciągu każdego roku na linii WKD odnotowywanych jest kilkanaście zdarzeń związanych z upadkiem drzew lub ich części na torowisko, sieć trakcyjną lub linię 15 kV zasilającą podstacje trakcyjne. Zdarzenia te w znacznej części przypadków powodują utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego lub wręcz jego wstrzymanie, jak również straty finansowe. Działania obejmujące kontrolę drzew i krzewów, włączając w to czynności mające na celu usunięcie tych, które mogłyby stworzyć największe zagrożenie, były i są prowadzone na bieżąco, jednak w kontekście zrealizowanej kontroli kluczowa jest ich skala.

O ewentualnych kolejnych krokach zmierzających do wycinki będziemy informować na bieżąco.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.