Wielkie plany drogowe w Podkowie

Podkowa Leśna

Podkowiański magistrat przygotowuje się do remontu wielu dróg, jednak aby doszło do realizacji planów najpierw trzeba wykonać projekty i pozyskać dodatkowe środki finansowe z zewnątrz. Ponadto jak twierdzi burmistrz, starostwo powiatowe utrudnia zachowanie zabytkowego charakteru miasta powołując się na pewne wytyczne dotyczące parametrów infrastruktury drogowej, co dodatkowo wszystko wydłuża.

Nie tak dawno w Podkowie Leśnej ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg. Całość podzielono na cztery zadania: pierwsze dotyczy – ul. Warszawskiej, Szpaków, Wróblej i Kukułek, drugie – Błońskiej, Helenowskiej i Sarniej, trzecie – Sosnowej, Cichej, Grabowej i Topolowej oraz czwarte – Mickiewicza, Ejsmonta, Sasanek, Głogów, Storczyków.

Przy planowaniu każdej inwestycji ważny faktem jest to, że miasto-ogród wpisane jest do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Zatem „dawny” charakter Podkowy powinien zostać zachowany, ale nie zawsze tak się dzieje. – Starostwo powiatu grodziskiego stoi na stanowisku, że powinniśmy poszerzać ulice, likwidować zabytkowy charakter miasta, zdejmować ochronność i budować autostrady na co mu nie możemy się zgodzić, bo wpis do rejestru zabytków nas ogranicza. Kompletnie tego nie rozumie inżynieria ruchu, stąd niektóre projekty uzgadniamy nawet 12 miesięcy… – mówi nam Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Taka droga powinna mieć 12 metrów szerokości, a w obszarze zabudowy miejskiej wymagana jest budowa chodników po obu stronach jezdni. W Podkowie drzewa często rosną w pasie jezdni, co zdaniem starostwa jest niedopuszczalne. – Argument, że układ urbanistyczny (w tym siatka dróg) Podkowy Leśnej jest wpisany do rejestru zabytków – nie trafia do opiniującego projekty z up. Starosty Grodziskiego p. Waldemara Orackiego. Żadne inne dotyczące bezpieczeństwa i związanych z tym trendów światowych np. szykan, zwężeń, wykorzystania naturalnych spowolnień w postaci drzew też nie trafiają. Uzyskałem dla Podkowy Leśnej odstępstwo od Ministra Infrastruktury, ale pan inspektor jest z tych co wiedzą lepiej – pisze burmistrz Podkowy Leśnej na swoim blogu.

W rozmowie z nami włodarz wyjaśnia, że do remontu przewidziano ulice, które są kompletnie nieutwardzone lub ich stan jest fatalny. Kiedy może nastąpić realizacja wszystkich planów? – Wyremontujemy takie ulice, które powodują najwięcej uciążliwości dla mieszkańców, czyli te nieutwardzone, takie, które parę lat temu były wyspane marglowym tłuczniem wapiennym i się pyli lub jest to ulica, na której jest nieizolowana sieć energii elektrycznej, którą możemy „skablować”. Projekty będą przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 – zaznacza Tusiński.

Wszystkie projekty zostaną w odpowiednim czasie poddane konsultacjom. Póki co dokładnie nie wiadomo, które ulice będą priorytetowe do zrealizowania.

Na każde z zadań projektowych wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy.

Mapa: www.arturtusinski-podkowa.pl

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.