Ważny krok w stronę rewaloryzacji pałacu

Brwinów

Gmina Brwinów podpisała umowę na rewaloryzację Pałacu Wierusz-Kowalskich, która opiewa na blisko 8,4 mln zł. Budynek ma być gotowy jesienią 2018 roku.

Przez lata pałac należał do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbywały się tam zajęcia, jednak z czasem placówka podjęła decyzję o sprzedaży budynku. Starania o zakup podjęła gmina Brwinów. Po wielu latach Pałac Wierusz-Kowalskich znalazł się w rękach samorządu. – Odczuwam wielką satysfakcję, że ten budynek, tak przecież ważny dla historii Brwinowa i tożsamości jego mieszkańców, po kilkuletnich zabiegach w listopadzie 2015 roku udało się odkupić od SGGW za połowę ceny wraz z blisko 8-hektarową działką w sercu naszego miasta. Moje zadowolenie potęguje fakt, że nasz wniosek złożony w połowie 2016 roku o dofinansowanie unijne na rewitalizację pałacu w parku otrzymał bardzo wysokie noty, dzięki czemu w kwietniu podpisaliśmy umowę na dotację w wysokości 3,5 mln zł – tłumaczy Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.

Gmina chciałby wykorzystać pałac na potrzeby kulturalne mieszkańców, ale sam budynek wymaga ogromnych nakładów finansowych. Przez kilkanaście lat był nieogrzewany i znajduje się w opłakanym stanie. Brwinowski magistrat przeprowadził przetarg na rewaloryzację Pałacu Wierusz-Kowalskich. Wyłoniono wykonawcę, który realizację zadania wycenił na blisko 8,4 mln zł. Umowa między stronami została podpisana. – Wykonawca przystępuje do opracowania konserwatorskiej dokumentacji projektowej w oparciu o wcześniej uzyskane zalecenia konserwatorskie, wykonane ekspertyzy konstrukcyjne, mykologiczne itd. oraz o program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez gminę Brwinów i zatwierdzony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Formalnie powinien uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę do końca tego roku. Niemniej, zakładamy, że dokumentacja zostanie podzielona w taki sposób, żeby do niektórych prac można było przystąpić jeszcze jesienią tego roku – podaje burmistrz Brwinowa.

Jak będzie wyglądał pałac po rewaloryzacji? – Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków mamy przywrócić przedwojenny wygląd budynku, bowiem w latach 60-tych XX wieku SGGW nieco go przebudowało. Ponadto, SGGW zlikwidowała pierwotną reprezentacyjną klatkę schodową wewnątrz budynku z okrągłymi schodami. Zostaną one odtworzone ze względów przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.  Ponadto, w sąsiedztwie istniejącej bocznej klatki schodowej zostanie wykonany szyb windowy z windą, zapewniającą osobom niepełnosprawnych dostęp z wejścia do trzech kondygnacji budynku: wysokiego parteru, piętra oraz kondygnacji piwnicznej, w której zostaną urządzone niektóre pracownie, w tym również studio nagrań i warsztatów muzycznych – przedstawia Kosiński.

Za nieco ponad rok inwestycja powinna zakończyć się, choć w przypadku obiektów zabytkowych mogą występować niespodziewane problemy. – Chcemy oddać budynek do użytkowania jesienią 2018 roku. Niemniej, mając doświadczenia z rewitalizacją zabytków, np. z remontem w 2015 roku zabytkowego Dworku Zagroda w Brwinowie, czy remontem w 2014 roku zabytkowego Pałacu Toeplitza w Otrębusach, wiem doskonale, że przy tego typu pracach nie możemy być pewni końcowego terminu, bowiem może się okazać po rozpoczęciu prac budowlanych, że napotkamy na niespodziewane problemy, których rozwiązanie będzie wymagało decyzji Konserwatora Zabytków z zatwierdzeniem programu prac konserwatorskich. Mam jednak nadzieję, że tego typu „niespodzianek” nie doświadczymy przy renowacji tego zabytkowego, choć jednak dość młodego, bo około stuletniego pałacu – wyjaśnia brwinowski włodarz.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.