Warszawski medyk „na Rakowieckiej” – bezpłatna oferta edukacyjna

Art. Sponsorowany

Medyczna Szkoła Policealna nr 2 wchodzi w skład Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie. To placówka z długą tradycją w nauczaniu, kształci techników masażystów i techników farmaceutycznych.

ZMSSP może poszczycić się, oprócz wieloletniego doświadczenia, wykwalifikowaną kadrą, która składa się z czynnych zawodowo magistrów farmacji oraz wykładowców związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szkoła ma też doskonale wyposażone sale wykładowe i techniczne.

Nauka
Przyszli technicy farmaceutyczni i technicy masażyści uczą się na zajęciach teoretycznych
i praktycznych. Teoretyczne to m.in.: podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, technologie informatyczne w aptece, podstawy psychologii i socjologii, organizacja ochrony zdrowia w Polsce i UE, analiza leków, farmakologia, teoria masażu, zarys fizjoterapii. Praktyczne to np.: technika sporządzania leków, analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych, technika wykonywania masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego. Nauka na obu kierunkach trwa 2 lata (4 semestry) i jest całkowicie bezpłatna. Rekrutacja polega na złożeniu dokumentów: podania, świadectwa, zaświadczenia lekarskiego.

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest ostatni nabór na kierunek kształcenia technik farmaceutyczny. Od przyszłego roku szkolnego nie będzie już możliwości nauki na tym kierunku w związku ze zmianą w przepisach oświatowych. Zawód będzie funkcjonował dalej na rynku farmaceutycznym i osoby, które uzyskają tytuł technika farmaceutycznego będą mogły dalej pracować w tym zawodzie.

Praktyki
Szkoła zapewnia miejsca na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, które odbywają się,
w zależności od specjalizacji, w: placówkach służby zdrowia, aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i zakładowych, hurtowniach farmaceutycznych lub przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA, klubach sportowych, gabinetach masażu, gabinetach kosmetycznych i wielu innych.

Praca
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – prawo wykonywania zawodu Technika Farmaceutycznego lub Technika Masażysty. W zależności od specjalizacji mogą pracować m.in. w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, laboratoriach chemicznych, laboratoriach naukowo-badawczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach: fizjoterapeutycznych, odnowy biologicznej, masażu, SPA i klubach sportowych.

Obecnie pracodawcy mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry z takim wykształceniem, więc osoby decydujące się na naukę w naszym Studium zwiększają swoje szanse na rynku pracy.

Rekrutacja
Szkoła prowadzi obecnie rekrutację na ww. specjalizacje. Szczegółowe informacje o naborze i warunkach zainteresowani znajdą na stronie: www.msp2.pl
Więcej informacji na: www.msp2.pl oraz www.facebook.com/rakowiecka

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych
02 – 517 Warszawa ul. Rakowiecka 23
tel.: 22 849 45 12
fax : 22 848 08 41
email: sekretariat@zmssp.edu.pl

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.