Wakat w świetlicy w Rybiu obsadzony

Region

W końcu udało się obsadzić wakat zastępcy kierownika do spraw administracyjno-finansowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Rybiu. Władze Raszyna wielokrotnie ogłaszały konkurs na to stanowisko, jednak zgłaszający się kandydaci nie mieli wystarczających kwalifikacji.

Placówka została oddana do użytku w 2010 r. Inwestycję sfinansowano z pieniędzy gminy, sołectwa i dotacji UE. Katarzyna Klimaszewska, która od 16 marca 2011 r. jest zastępcą kierownika świetlicy, zapytana, jakie są jej nadrzędne cele na nowym stanowisku, wymienia prezentowanie potencjału społeczności lokalnej na forum gminy i regionu oraz tworzenie wokół świetlicy dobrego klimatu, zachęcającego do współpracy i integracji mieszkańców. Nie uda się to bez ciekawej oferty.

– Zależy mi, by mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez świetlicę spotkaniach kulturalnych, sportowych, prelekcjach, seminariach czy warsztatach. Myślę już o nowych, pilotażowych programach, których celem będzie rozwijanie poczucia solidarności społecznej. Jednym z pierwszych będzie nowoczesny projekt multimedialny promujący naszą placówkę. Chcę, by jego reżyserami była nasza młodzież – mówi Katarzyna Klimaszewska. – Jestem otwarta na dialog. Dlatego ofertę zajęciową świetlicy chcemy tworzyć z mieszkańcami. Wszystko po to, by wprowadzać tylko takie koła zainteresowań, z których ludzie będą korzystać. Jeśli młodzież da mi sygnał, że nie chce nauki na gitarze, a prosi o warsztaty np. malarstwa współczesnego, zorganizujemy takie – dodaje.

Informacje o działalności świetlicy można znaleźć na stronie internetowej www.swietlica-rybie.pl.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.