W drogę po pieniądze

Region

Do 18 lutego ministerstwo infrastruktury będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Do dyspozycji samorządów jest blisko  336 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej.

Rezerwa co roku ustalana w ustawie budżetowej. Na 2011 rok wyniesie ona 335.999 tys. zł – o 3,2% więcej niż w roku 2010.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontów, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Bardziej precyzyjne kryteria dofinansowania są kwestią ustaleń resortów finansów i infrastruktury z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Efekt tegorocznych negocjacji został w określony pismach, które trafią w najbliższym czasie do prezydentów, starostów i marszałków.

Wnioski w sprawie dofinansowania można składać do 18 lutego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.