W Milanówku ruszyły konsultacje

Milanówek

Milanowski magistrat rozpoczął konsultacje dotyczące kwestii zmian system opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz modernizacji kilku dróg. Mieszkańcy mają czas na wnoszenie swoich uwag.

Gmina odpowiada za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z wyliczeniami w 2016 roku Milanówek musi liczyć się z wydaniem ponad 2,5 mln zł na kwestie związane z odbiorem oraz wywozem śmieci. Rzecz jasna, że w kwocie tej zawarte są również koszty administracyjne, edukacja oraz wynagrodzenie firmy obsługującej system. Magistrat chce przedstawić mieszkańcom koszty ponoszone przez gminę oraz poznanie ich opinii na temat proponowanych zmian.

Jak obecnie wyglądają opłaty za śmieci na terenie Milanówka? W przypadku zabudowy jednorodzinnej, gdzie odpady są zmieszane jest to 24 zł od osoby. Stawka za segregowane śmieci wynosi 12 zł. W przypadku zabudowy wielorodzinnej koszty wynoszą odpowiednio 20 i 10 zł. Pierwszy wariant zakłada, że stawki nie ulegną zmianie. Zgodnie z drugą opcją mieszkający w zabudowie jednorodzinnej zapłaciliby 17 zł w przypadku segregacji odpadów. Warto dodać, że piąta i każda kolejna osoba zapłaci 8 zł. W przypadku zmieszanych odpadów stawka wynosi 24 zł. Z kolei piąta osoba zamieszkująca nieruchomość zapłaci już o połowę mniej, czyli 12 zł. W zabudowie wielorodzinnej segregujący musieliby liczyć się z kosztem 14 zł. Za odpady zmieszane stawka wyniosłaby 22 zł.  

Zgodnie z trzecim wariantem opłaty będą ujednolicone. Stawki dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej segregujących odpady, wedle propozycji, wynosi 14,5 zł. Za zmieszane odpady trzeba by zapłacić 24 zł. Warto dodać, że wszystkie warianty uwzględniają 50 proc. ulgę dla mieszkańców objętych programem „Rodzina 3+”.

Konsultacje trwają do 23 lutego. Mieszkańcy uwagi i wnioski mogą przesyłać w formie pisemnej do urzędu bądź za pomocą internetu. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: osz@milanowek.pl lub emiliamisiak@milanowek.pl. Formularz można pobrać tu.

Milanówek przymierza się do przebudowy ulic Spacerowej, Krasińskiego, Parkowej, Północnej oraz Grodeckiego. Wszystkie mają nawierzchnię gruntową. Magistrat chce odwodnić teren, wyłożyć ciągi kostką, a także stworzyć ścieżki rowerowe. Jednak najpierw urząd zwraca się do mieszkańców, którzy mają przedstawić swoją wizję zmian. Uwagi można nadsyłać pisemnie bądź drogę elektroniczną na adres: konrad.gasiorowski@milanowek.pl. Konsultacje będą trwały do 19 lutego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.