W jakim miejscu znajduje się sprawa obwodnicy Grodziska?

Grodzisk Maz.

Temat wałkowany od wielu lat. Choć jest bardzo blisko, by ją zrealizować, to nadal pojawiają się prawne zawiłości. Dokumenty w sprawie zachodniej obwodnicy Grodziska wciąż przechodzą z rąk do rąk. Jednak jest światełko w tunelu.

Kiedy ostatnim razem poruszaliśmy ten temat, to wojewóda mazowiecki w połowie kwietnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie klimatu akustycznego. Wówczas RDOŚ miał wydać stosowne postanowienie w tej sprawie do 20 października. – Dokumenty w tej instytucji utknęły na prawie 7 miesięcy, podczas których kilkukrotnie organ wzywał Inwestora do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. W między czasie staraniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w połowie września udało się zorganizować spotkanie robocze pomiędzy pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie jako przedstawicielem Inwestora oraz właścicielem Biura Projektowego Trasa. Podczas spotkania, w którym brał również udział Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ustalono, które elementy dokumentacji wymagają dopracowania oraz szerszego wyjaśnienia – informuje grodziski magistrat.

Po wymianie korespondencji między podmiotami, 6 listopada RDOŚ zatwierdził treść złożonych dokumentów i przesłał je do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z prośbą o zaopiniowanie oraz do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o zapewnienie udziału społeczeństwa. Pierwsza instytucja już 16 listopada zaopiniowała dokumenty, również wojewoda szybko poinformował o możliwości składania uwag i wniosków. – określając jednocześnie termin od 22.11.2017 r. do 21.12.2017 r. Po upływie tego terminu Wojewoda Mazowiecki przekaże dokumenty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który będzie mógł wydać postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – podkreśla grodziski urząd.

Dalej trzeba czekać. O ile nie pojawią się nieprzewidziane okoliczności, to jak informuje gmina stanowisko w tej sprawie powinno zostać podpisane i przekazane do wojewody w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Później nie pozostanie nic innego jak przygotować zezwolenie na realizacje inwestycji. Ale czy tak się stanie? Dowiemy się w odpowiednim momencie…

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.