VIII sesja rady gminy Raszyn

Region

Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy, przyjęcie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Raszyn na lata 2011–2020”, zmiany w budżecie i odwołanie Tadeusza Pawlikowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego rady – to najważniejsze sprawy, jakimi zajęła się rada gminy Raszyn podczas VIII sesji 19 maja.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem, jakim było złożenie podziękowań za pomoc i wsparcie osobom zaangażowanym w zorganizowaniu festynu – Święta Niezapominajki.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze biegnącej w kierunku południowym od skrzyżowania ulic Podleśnej i Olchowej do ul. Braci Leśnej. Odcinek ten zyskał nazwę ul. Porozumień Sękocińskich.

Także jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie. Ideą jej przyjęcia było zmobilizowanie wykonawców poszczególnych inwestycji do szybszego przeprowadzania prac, które często trwają miesiącami, utrudniając ruch na jezdniach.

Po kilku drobnych poprawkach przyjęto „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Raszyn na lata 2011 – 2020”. Projekt tej uchwały był zdjęty z porządku obrad jednej z ostatnich sesji. Radni argumentowali to koniecznością dopracowania programu podczas prac w komisjach.

Choć z ciężkim sercem, raszyńscy samorządowcy przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności porozumienia międzygminnego z Warszawą w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Tym samym wyrazili zgodę na pokrycie kosztów eksploatacji linii autobusowych: 703, 706, 707, 711,715, 721,728,733, 807, 809, 815 i N88 w wysokości blisko 2,3 mln zł.

Tak jak w sąsiednich gminach, przyjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ceny praktycznie zostały utrzymane na dotychczasowych wysokościach. Wzrosły o podatek VAT. Mieszkańcy za 1 msześc. wody płacić będą 2,42 zł plus VAT, a za 1 msześc. ścieków – 3,43 zł plus VAT. Stała miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe będzie wynosić 4 zł plus VAT. Jak zapewniał prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn Krzysztof Kowal, ta stała opłata jest jedną z najniższych w regionie.

Radni przystali też na zmiany w budżecie na 2011 r. Dotyczyły one m.in.: zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 676 tys. zł na zaprojektowanie i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacyjnych we wsiach Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w Raszynie i Rybiu. Dodano też 10 tys. zł na projekty sieci wodociągowej.

Podczas punktu dotyczącego odwołania Tadeusza Pawlikowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego, dały o sobie znać emocje. Radny Dariusz Marcinkowski, w imieniu klubu Jedność Gminy Raszyn, uzasadniał wniosek o odwołanie Tadeusza Pawlikowskiego jego niewłaściwym zachowaniem na niektórych sesjach rady i brakiem możliwości rzetelnej współpracy z przewodniczącym.
– Jeżeli walka o interesy mieszkańców mieszkających na moim trenie uznawana jest za moje złe zachowanie, to proszę zdjąć mnie z przewodniczącego tej komisji – opowiedział Tadeusz Pawlikowski. Rada przegłosowała jego odwołanie, a nowym przewodniczącym komisji został jedyny zgłoszony kandydat – Dariusz Marcinkowski.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.