VII sesja rady miejskiej Pruszkowa

Region

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Malich i Tworek, obniżenie wynagrodzenia prezydenta miasta, drobne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie oraz zaciągnięcie pożyczki na rekultywację wysypiska śmieci – to najważniejsze tematy, jakimi zajmowała się podczas VII sesji w czwartek 31 marca rada miejska Pruszkowa.

Aplauzem przyjęli zebrani na sali obrad mieszkańcy Malich przegłosowanie przez radę uchwały o przystąpieniu do zmiany MPZP dla części osiedla oraz dla terenu Szpitala Tworkowskiego. Zmianą zostanie objęty obszar ograniczony ulicami Czarnieckiego (wschodnia granica z gminą Michałowice) i Błękitną, następnie torami WKD oraz rzekami Utratą i Raszynką (południowa granica z gminą Michałowice) aż do ul. Czarnieckiego. Zmian dokonuje się m.in. na wniosek zainteresowanych mieszkańców obszarów objętych planem. Mieszkańcy Malich od dawna skarżyli się, że na ich osiedlu, na którym dominuje zabudowa jednorodzinna, zaczynają wyrastać bloki. Chodzi o dostosowanie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a zwłaszcza szeregowej i bliźniaczej.

Rada przyjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 mln zł na sfinansowanie wydatków związanych z tegoroczną rekultywacją wysypiska śmieci, tzw. Góry Żbikowskiej. Konieczność zaciągnięcia pożyczki wynika z deficytu budżetowego miasta w 2011 r. Jak głosi uzasadnienie do uchwały, istnieje możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie tego zobowiązania.

Od 1 kwietnia prezydent Jan Starzyński będzie zarabiał mniej. Rada musiała obniżyć mu wynagrodzenie, bowiem dotychczasowe było wyższe od przewidzianego w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie prezydenta miasta nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, która na 2011 r. wynosi 1 766,46 zł. Dotychczasowe wynagrodzenie prezydenta, wynoszące 12 777 zł nie spełniało tego wymogu. Po uchwalonej zmianie prezydent będzie zarabiał miesięcznie 12 362 zł.

Rada dokonała także kosmetycznych poprawek w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2011–2014” oraz w budżecie na 201 r. Zmiany polegały głównie na przesunięciu pieniędzy oraz zmianie źródeł finansowania niektórych zadań.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.