VII sesja rady gminy Raszyn

Region

Blisko  dziewięć godzin trwała sesja rady gminy Raszyn w czwartek 28 kwietnia. Emocje, spory i nerwowe dyskusje wzbudził projekt uchwały dotyczący sprzedaży budynku przy al. Krakowskiej. Wójt Andrzej Zaręba prosił radnych, by zdjęli z niego obowiązek sprzedaży tej nieruchomości. Jego zdaniem jest to idealne miejsce na siedzibę domu kultury.

Wójt Zaręba wymienił kilka powodów, dla których jego zdaniem zasadne było uchylenie uchwały rady gminy z 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy al. Krakowskiej, będącej własnością gminy. Od braku możliwości uzyskania satysfakcjonującej ceny ze sprzedaży (w związku z kryzysem na rynku nieruchomości), po możliwość stworzenia tam siedzimy dla gminnego domu kultury.

– Budynku tego nie udało się sprzedać przez kilka lat. Przez ten czas stał i nic się z nim nie działo. To idealne miejsce na siedzibę gminnego domu kultury. Trudno będzie znaleźć lepszą lokalizację. Uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży da szansę na utworzenie miejsca dla naszych mieszkańców – mówił wójt Zaręba.

Część radnych nie zgodziła się z tym, że jest to dobre miejsce na siedzibę domu kultury. Długo, bo z przerwami ogłaszanymi na konsultacje klubowe radnych, uchwała kompromisowo została przyjęta. Kompromis polegał na tym, że wójt zobowiązał się, że przygotuje ekspertyzę techniczną budynku, analizę finansową kosztów powstania placówki oraz przeprowadzi referendum społeczne o celowości umiejscowienia domu kultury w tym miejscu.

Odrzucono projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy powiatowi pruszkowskiemu w formie wykonania przez gminę za własne pieniądze projektu chodnika i kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3113W, czyli ul. Pruszkowskiej w Raszynie. Za przyjęciem uchwały zagłosowało trzech radnych, 10 było przeciw, a dwóch wstrzymało się.

Pozostałe uchwały znajdujące się w porządku obrad sesji zostały przyjęte. Jednogłośnie przeszła m.in. uchwała w sprawie udzielenia pomocy powiatowi pruszkowskiemu w formie sfinansowania i wykonania przez gminę projektu kładki dla pieszych w drodze powiatowej nr 3120W, czyli ul. Droga Hrabska we Falentach Nowych. Gmina przeznaczy na to 12,5 tys. zł.

Radni przyjęli uchwałę negatywnie opiniującą lokalizację kasyna w obiekcie usługowo-handlowym przy al. Krakowskiej 62. Wnioskodawcą była spółka Casino Platinium.

Jednogłośnie przeszły uchwały dotyczące statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej i nadania nazw ulic (m.in. w Falentach Nowych przybyła ulica o nazwie Sympatyczna).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.