VI sesja rady miejskiej w Pruszkowie

Region

Zmianami w „Wieloletniej prognozie finansowej miasta Pruszkowa na lata 2011–2014” i budżecie miasta zajęli się radni podczas ostatniej VI sesji rady miejskiej w Pruszkowie. Powołano także Komisję inwentaryzacyjną i przyjęto strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta.

Mimo, że porządek obrad składał się z 20 punktów, sesja przebiegała sprawnie. Podobnie jak na ostatnich sesjach sąsiednich gmin, przyjęto zmiany uchwał dotyczących dwóch najważniejszych dokumentów dla funkcjonowania miasta: w „Wieloletniej prognozie finansowej miasta Pruszkowa na lata 2011–2014” oraz zmiany w budżecie Pruszkowa na ten rok.

M.in. w dziale transport i łączność zmniejszono kwotę 100 tys. zł na budowę ul. Powstańców (przedłużenie od ul. Wojska Polskiego do ul. Lipowej), zwiększono zaś o 40 tys. zł fundusze na przebudowę nawierzchni ul. Mierniczej. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 tys. 780 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki o taka samą kwotę na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie powołania pięcioosobowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Jej przewodniczącą została Danuta Brzezińska. Komisja ta ma zajmować się dokończeniem inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w Pruszkowie. Przyjęto również uchwałę w sprawie strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta, na lata 2011–2015. To materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych lokalnych programów pomocy społecznej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.