VI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Region

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ten rok oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – to tylko część spraw, jakimi zajmowali się piastowscy radni podczas VI sesji rady miejskiej.

Jednym z punktów obrad sesji rady miasta było przedstawienie przez burmistrza Piastowa – Marka Kubickiego informacji o swoich działaniach pomiędzy V i VI sesją Rady Miejskiej. W tym okresie burmistrz podjął 17 zarządzeń, m.in. w sprawie budowy wodociągów przy ul. K. Przerwy-Tetmajera oraz przy ul. Styki. Kubicki poinformował również  o przyznaniu przez wojewodę mazowieckiego – Jacka Kozłowskiego odznaczeń dla osób zasłużonych w pracy na rzecz miasta. Srebrny krzyż zasługi otrzymał radny Grzegorz Szuplewski, zaś złote medale za długoletnią pracę zostały przyznane byłym zastępcom burmistrza: Ryszardowi Wojciulowi i Bernardowi Adamowiczowi.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa oraz w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. Uaktualnienie tych wzorów było niezbędne ze względu na to, że do tej pory obowiązywała uchwała z 2005 roku, która utraciła swoją moc.

W związku z tym, iż od nowego roku szkolnego, w Ustawie o systemie oświaty, zmienią się zapisy dotyczące ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, piastowscy radni również w tej sprawie podjęli uchwałę. Do tej pory, za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym także za realizację tzw. podstawy programowej rodzice w Piastowie płacili zryczałtowaną kwotę w wysokości 154 zł miesięcznie. W nowej uchwale sprecyzowano zakres świadczeń  przekraczających podstawę programową i określono wysokość opłat za te świadczenia. Od 1 września ta opłata będzie naliczana według stawek godzinowych i będzie wynosiła 0,185 proc. najniższego wynagrodzenia za godzinę czyli 2,56 zł.  

Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej: „Piastów dla aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.