VI sesja Rady Gminy Nadarzyn

Region

Sprawozdania z działalności organizacji, m.in.: ośrodka sportu, biblioteki publicznej i ośrodka kultury zdominowały VI sesję Rady Gminy w Nadarzynie. Radni podjęli także uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na rok 2011-2012.

Początkowo VI sesja Rady Gminy w Nadarzynie przebiegała wyjątkowo spokojnie. Dyrektorzy placówek gminnych, m.in. Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury złożyli sprawozdania z ich działalności.

Radni podjęli uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1” oraz w sprawie nadania nazwy jednej z ulic w Walendowie.

Najwięcej emocji wywołało jednak podjęcie uchwał w sprawie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wątpliwości jednego z radnych wzbudziły koszty utrzymania komisji. W tej sprawie została zgłoszona poprawka, która została przegłosowana i ostatecznie przy jednej osobie wstrzymującej się i jednej przeciwnej – uchwała o działalności komisji została podjęta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.