V sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

Region

Wyjątkowo pracowita dla grodziskich radnych okazała się ostatnia, V sesja rady miejskiej. W porządku obrad znalazło się aż 36 punktów, z czego omówione zostały aż 34.

Radni przez cztery godziny debatowali m.in. na temat zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów, ustalenia stawek opłat za wodę i ścieki, ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisk Maz oraz wysokości stawek opłaty i sposobu ich pobierania.

Podczas sesji poddano glosowaniu zmianę składu osobowego Komisji Gospodarki Gminnej, radni przyjęli również plany pracy komisji: Gospodarki Gminnej, Polityki Społecznej oraz Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Kolejnym punktem obrad był wybór członka do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II. Spośród dwóch zaproponowanych kandydatur: Joanny Biegały i Andrzeja Okurowskiego radni większością głosów zadecydowali, iż do Rady wejdzie Andrzej Okurowski. Pod głosowanie poddano także regulamin wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy i zapewnienia im opieki.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w Grodzisku Maz. przy ul. Piaskowej. Radni podjęli także decyzje o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych: przy ul. Krótkiej, ul. Reymonta, ul. Cieszyńskiej, po czym zajęli się uchwałami w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Ułańskiej, ul. Kilińskiego 6, ul. gen. St. Maczka, ul. S. Żeromskiego i ul. Suwalskiej 1.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.