V sesja Rady Gminy Nadarzyn

Region

Podczas V w tej kadencji sesji Rady Gminy Nadarzyn podjęto m.in. uchwałę o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 oraz zatwierdzono taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Prognoza Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Nadarzyn przewiduje w bieżącym roku wydatki w wysokości 72 620 568, 76 zł. W uchwale tej, podczas ostatniej sesji, wprowadzono poprawki w związku ze zmianą uchwały budżetowej polegającej na:
1. Zmianie planu dochodów w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 628 832 zł, w tym: zwiększenie dotacji celowych – 69 374,40 zł oraz zwiększenie dochodów własnych – 559 457,60 zł.
2. Zmianie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 628 832 zł., w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych – 54.712 zł oraz wydatków bieżących – 87 120 zł.

Ponadto radni zatwierdzili taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Stawka dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe i rolne) ustalona została na 1,96 zł netto, zaś dla pozostałych odbiorców tj. prowadzących działalność gospodarczą, przeznaczonych cele niekonsumpcyjne i spoza gminy Nadarzyn na 3,70 zł netto za metr sześć. wody.

Opłatę za odprowadzenie ścieków ustalono: dla odbiorców indywidualnych na 5,09 zł za metr sześć., dla przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych na 6,94 zł netto za 1 metr sześć. Stawki mają obowiązywać od 1 marca br.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Starej Wsi: Pliszki, Kuropatwy, Sikorki, Sójki, Puszczyka.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.