V sesja rady gminy Brwinów

Region

Na przejęcie przepompowni wraz z kanalizacją deszczową w tunelu pod torami kolejowymi zgodziła się w piątek 4 marca rada gminy Brwinów. Podjęta przez radę uchwała w tej sprawie upoważnia burmistrza do zawarcia stosownej umowy z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP.

Podczas V sesji rady miały być również głosowane uchwały w sprawie odmowy przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opracowanych przez MPWiK. Obie uchwały zostały jednak wycofane z porządku obrad.

Obecne władze gminy przedłożyły radzie projekty uchwał odrzucających wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK oraz taryfy na 2011 r. w przekonaniu, że zachowują właściwy termin dla odrzucenia tych dokumentów. Problem jednak w tym, że wpłynęły one do urzędu gminy Brwinów jeszcze w październiku ubiegłego roku. A zatem stosowne uchwały w ich sprawie powinny zostać przygotowane jeszcze przed poprzedni zarząd gminy i poddane pod głosowanie rady minionej kadencji. Nikt jednak z nimi nic nie zrobił. W związku z tym, gmina milcząco przyjęła proponowane przez MPWiK plany rozwoju sieci sanitarnych i taryfy.

Chodzi jednak o to, że plany rozwojowe warszawskiego MPWiK na terenie gminy Brwinów (i taryfy uwzględniające inwestycje na tym obszarze) stoją w sprzeczności z realizowanym obecnie programem „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

Obecnie nie ma możliwości prawnych, by się z tego wycofać i gmina będzie musiała ponieść większe koszty zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości przez MPWiK.

Sprawa ma wszelkie cechy urzędniczego zaniedbania samorządowców z poprzedniej kadencji  i jest w trakcie wyjaśniania. Więcej w najbliższym wydaniu Gazety WPR.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.