Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy to nie droga przez mękę

Region

Biurokracja przeraża wiele osób. Zwłaszcza jeśli sprawę chcemy załatwić w obcym kraju. Wielu cudzoziemców nie wie lub boi się przejść przez urzędową ścieżkę i legalnie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. A nie jest to takie trudne i straszne.

Jak wygląda proces wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w praktyce?
Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt tymczasowy co do zasady należy legalnie przebywać w Polsce. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do wojewody najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu w Polsce (np. na podstawie wizy, przedniego zezwolenia na pobyt tymczasowy czy ruchu bezwizowego). Często dochodzi do sytuacji kiedy termin  minął a cudzoziemiec przebywający w Polsce nie złożył stosownych dokumentów.

Co wtedy ?
Zgodnie z przepisami cudzoziemiec powinien opuścić Polskę w ciągu 30 dni od wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Jednak przepisy pozwalają na legalizację pobytu cudzoziemca, który na terenie polski przebywa bez uregulowanego statusu prawnego. Są przypadki gdy udaje się uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy nawet jeżeli pobyt jest nieuregulowany. Należy pamiętać, że jeżeli sytuacja osobista cudzoziemca nie pozwala mu na opuszczenie kraju, to może on wnioskować o wydanie szczególnego zezwolenia na okres 6 miesięcy. Zezwolenie takie może być wydane więcej niż jeden raz. Do szczególnych sytuacji należą w szczególności: przewlekła choroba, przebywanie w areszcie śledczym czy też w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Czy istnieją jeszcze inne sytuacje szczególne ?
Tak, oprócz przykładu opisanego wyżej, można wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy jeżeli :

– Pobyt cudzoziemca jest konieczny ze względu na ochronę dziecka, rodziny, partnera bądź małżonka.

– Cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego.

– Cudzoziemiec jest małoletnim dzieckiem lub osobą, która nie uzyskała pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeżeli w Twoim życiu występuje ten lub inny problem i chciałbyś go rozwiązać. Zapraszam do kontaktu telefonicznego: 797 132 144 lub mailowego: nowiccy.partnerzy@onet.pl

Zapraszam również do obserwowania strony, w kolejnych artykułach będę wyjaśniać inne praktyczne kwestie dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy bądź stały.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.