Urzędnicy dłużej w pracy?

Region

Wprowadzenie do ustawy o pracownikach samorządowych nowego rozdziału regulującego kwestię czasu pracy urzędników – proponuje poseł Eugeniusz Grzeszczak (PSL).

W skierowanej do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelacji Grzeszczak proponuje m.in. aby okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników samorządowych, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, mógł być przedłużony do 12 miesięcy.

Poseł sugeruje też, aby MSWiA rozważyło wprowadzenie do nowej ustawy o pracownikach samorządowych poniższych przepisów:

Art. 1. Pracownicy samorządowi wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy.

2. Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w ust. 1 za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych pracodawca samorządowy wypłaca normalne wynagrodzenie bez dodatku w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia albo udziela czasu wolnego w tym samym wymiarze, najdalej do końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych, w miarę możliwości łącząc udzielanie czasu wolnego z udzieleniem pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

3. Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w ust. 1, za pracę wykonywaną w święto, niedzielę, w dniu według rozkładu czasu pracy wolnym od pracy, pracodawca udziela zawsze inny dzień wolny od pracy, w miarę możliwości do końca okresu rozliczeniowego, a gdy to nie jest możliwe do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

4. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez pracodawcę innym dniu roboczym albo dniach roboczych, zobowiązany jest do pracy w wymiarze zwiększonym o nieprzepracowany czas brakujący do dobowego wymiaru czasu pracy, w przypadku wykonywania pracy w dniach, o których mowa w ust. 3 Praca wykonywana w tych warunkach nie jest pracą w godzinach nadliczbowych i nie przysługuje za nią żadne wynagrodzenie.

5. W razie nie udzielenia dnia wolnego pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.